• Go to:

EAU përfaqëson autoritetin kryesor në Evropë në praktikë urologjike, hulumtim, dhe arsim. Mbi 16,000 profesionistët mjekësorë janë bashkuar me EAU dhe ndihmojnë për të krijuar zgjidhje largpamëse për përmirësim të vazhdueshëm, rritjen profesionale dhe shkëmbimin e njohurive në urologji.

Faqja e internetit: https://uroweb.org/

error: Content is protected !!