• Go to:

Informacioni EAU i pacientit është një ndërmarrje bashkëpunuese me partnerët e shumtë të projektit që kontribuojnë në suksesin e saj.

Asklepios Kliniken

Around 150 medical facilities in 14 states and more than two million treated patients place Asklepios firmly in the group of Germany’s pre-eminent clinic operators.

Zyra e udhëzimeve EAU

Zyra e udhëzimeve EAU është përgjegjëse për prodhimin e Udhëzimeve te EUA. Këto Udhëzime sigurojnë prova klinike të bazuara në rekomandimet për kujdesin urologjik. Tërë fusha e urologjisë është e mbuluar nga 23 panele të punës, i përbërë nga rreth 200 ekspertë ndërkombëtarë. Udhëzimet EAU janë përditësuar rregullisht, të paraqitura në formate të ndryshme, dhe janë në dispozicion në botime të ndryshme. Materiali mund të arrihen nëpërmjet faqes së internetit, ku ajo është gjithashtu në dispozicion në disa gjuhë.

Lexo më shumë rreth Udhëzimet EAU

Shoqata Europiane e Infermierëve të Urologjisë EAUN)

EAUN përfaqëson më shumë se 2.500 infermierë, të gjithë punojnë në kujdesin urologjik. Ajo është një organizatë aktive, dinamike me një fokus mbi rëndësinë e infermierisë urologjike sidomos për pacientin.
Shoqata i mbështet infermieret në Urologji përmes aktiviteteve arsimore dhe shkencore, si dhe përmes botimeve të ndryshme.

Lexo më shumë rreth EAUN

Seksioni EAU i urolitiazës

Seksioni i EAU i urolitiazës (EULIS) ka për qëllim për të lehtësuar avancimin e njohurive, hulumtimit  dhe trajtimin e urolitiazës dhe për të nxitur dialogun, kërkimin, edukimin dhe trajnimin në të gjitha aspektet e sëmundjes së gurëve urinar.

Lexo më shumë rreth EULIS

Seksioni i urolitiazës së Grupit të Urologëve Akademik të Rinjë të EAU

Seksioni i urolitiazës së Grupit të Urologëve Akademik të Rinjë të EAU është e përfaqësuar nga urolog të rinjë dhe entuziastë të cilët janë të interesuar në kërkimet urologjike dhe aktivitetet akademike që lidhen me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjes së gurit.

The European Society of Residents in Urology (ESRU)

The ESRU is part of the Young Urologistis Office, together with the Young Academic Urologists and the young non-academic urologists. The ESRU works in close cooperation
with the European Board of Urology (EBU) and the European Association of Urology (EAU) in matters concerning the training and education of residents in urology.

The ESRU initiates several projects that encourage future and young specialists in urology to acquire new perspectives by exchanging knowledge, experience and becoming familiar with various urology departments across Europe.

Read more about ESRU

European Cancer Patient Coalition (ECPC)

Established in 2003, the European Cancer Patient Coalition (ECPC), is the voice of the European cancer patient community, uniquely representing the interests of all cancer patient groups from the most common to the rare forms of cancer.

ECPC interacts fruitfully with EU institutions and Member States, advocating the patients’ perspective. The organisation is part of the Expert Group on Cancer Control of the European Commission as well as a key participant in the Joint Action on Rare Cancers of the European Commission. ECPC is also involved in five work packages of the EU Joint Action on Cancer Control (CanCon). ECPC has also established partnerships with the most important scientific and medical societies (ESMO, ESTRO, ECCO), research centres and cancer institutes (OECI, EORTC), the Union for International Cancer Control (UICC).

The ECPC and the EAU embarked upon the EAU Patient Information Project on Bladder Cancer in 2015. This collaboration is based on patient feedback and is considered an important step in the development of patient information, bringing together two major players responsible for the dissemination of accurate information to cancer patients throughout Europe.

Europa Uomo, the European Prostate Cancer Patient Coalition

Europa Uomo, the European Prostate Cancer Patient Coalition, represents and supports patients and patient support groups with prostate cancer and prostate diseases in general. Our goals include increasing awareness, risk adapted early detection of prostate cancer, organization of specialized prostate cancer treatment facilities, institutionalizing use of patient focused health outcome indicators, coordinated research, improved quality of life and reduction of mortality.

Europa Uomo collaborates with the professional organizations to provide patient feedback and receive information on evidence-based treatments for educating men on holistic care. EUomo cooperates with other patient support groups in the spirit of solidarity in advocacy.

error: Content is protected !!