• Go to:

Mundësi trajtimi për të hequr gurët në veshka apo ureter. Një ureteroskop futet në traktin urinar nëpërmjet uretrës për të tërhequr gurin (shih gjithashtu Ureteroskopi).

error: Content is protected !!