• Go to:

Panākumu atslēga

Viena no panākumu atslēgām ir mūsu sadarbība ar attiecīgo valstu biedrībām. EAU informācija pacientam tiek izstrādāta, balstoties uz sabiedrības locekļu pieredzi un zināšanām, tulkojot un lokalizējot saturu.

Šajā lapā ir sniegta informācija par asociācijām, kas ir iesaistītas EAU informācijas pacientam tulkošanā un lokalizēšanā.

Bulgarian Association of Urology (BAU)
Bulgarian Association of Urology (BAU)
Croatian Society of Urology
Croatian Society of Urology
Chinese Urological Association (CUA)
Chinese Urological Association (CUA)
Czech Urological Society (CUS)
Czech Urological Society (CUS)
Dominican Society of Urology
Dominican Society of Urology
Finnish Association of Urology (FAU)
Finnish Association of Urology (FAU)
Hellenic Urological Association (HUA)
talian Society of Urology (SIU)
talian Society of Urology (SIU)
Latvian Urological Association (LUA)
Latvian Urological Association (LUA)
Polish Urological Association (PUA)
Polish Urological Association (PUA)
Slovak Urological Society (SUS)
Slovak Urological Society (SUS)
Združenje urologov Slovenije (ZUS)
Portuguese Association of Urology (APU)
Portuguese Association of Urology (APU)
Turkish Association of Urology (TUA)
Turkish Association of Urology (TUA)
Society of Urological Surgery in Turkey (SUST)
Society of Urological Surgery in Turkey (SUST)
Asociación Española de Urología (AEU)
Asociación Española de Urología (AEU)
lietuvos Urologu Draugua
Russian Society of Urology
error: Content is protected !!