• Go to:

Nieru audzēji var izplatīties citos orgānos vai attālos limfmezglos. Šādu stadiju sauc par metastātisku slimību. Metastātiskas slimības gadījumā nieru audzēju sauc par primāro audzēju, savukārt audzējus, kas atrodas citos orgānos, sauc par metastāzēm. Metastātiskas slimības gadījumā ārsts var ieteikt ķirurģiskas procedūras, parasti apvienojumā ar antiangiogēno terapiju, sauktu arī par mērķtiecīgo terapiju. Retos gadījumos tiek izmantota arī imūnterapija. Metastāžu ārstēšanai var tikt ieteikta radioterapija.

Metastātiskas slimības parasti nav ārstējamas. Metastātisku slimību ārstēšanas mērķis ir samazināt primārā audzēja un metastāžu lielumu.

Tādējādi tiek iegūta iespēja paildzināt pacienta dzīvi un atvieglot simptomus.
Šajā sadaļā raksturotas dažādas ārstēšanas metodes, kuras jums vajadzētu pārrunāt ar ārstu.

Šeit sniegta vispārēja informācija, kas nav īpaši pielāgota jūsu vajadzībām. Ņemiet vērā, ka situācija dažādās valstīs var atšķirties.

Kas ir metastātisks nieru vēzis?

Ja ir radušās nieru vēža metastāzes, tās parasti izplatās plaušās, kaulos, attālos limfmezglos vai smadzenēs (1. att.). Metastāzes var noteikt DT izmeklējuma laikā sākotnējās diagnosticēšanas vai papildu kontroles vizīšu gaitā pēc ārstēšanas.

Metastāzes var noteikt arī pēc to simptomiem. Metastātiska slimība var būt asimptomātiska vai var izraisīt dažādus simptomus, kas norāda uz vēža izplatīšanos. Biežāk sastopamie simptomi ir pastāvīgs klepus plaušu metastāžu gadījumā vai sāpes kaulos, ja vēzis ir izplatījies kaulos.

1. att. Metastātisks nieru vēzis ir izplatījies plaušās, kaulos un/vai smadzenēs.
1. att. Metastātisks nieru vēzis ir izplatījies plaušās, kaulos un/vai smadzenēs.

Ārstēšanas metodes

Metastātiskas slimības gadījumā ir ieteicama ķirurģiska nieres izņemšana, lai samazinātu audzēja lielumu un atvieglotu simptomus. Šo ķirurģisko procedūru sauc par citoreduktīvo nefrektomiju. Šo procedūru var veikt tikai tad, ja pacienta veselības stāvoklis ir piemērots ķirurģisku procedūru veikšanai. Ja procedūra ir veiksmīga, pacienta dzīves ilgums palielinās un samazinās blakusparādības.

Ja metastāzes izraisa lielas sāpes vai citus simptomus, var nākties veikt papildu ķirurģiskās procedūras šo metastātisko audzēju izņemšanai. Ārsts var ieteikt šādu risinājumu, ja audzējus ir iespējams izņemt un pacienta veselības stāvoklis ir piemērots sarežģītu ķirurģisko procedūru veikšanai.

Ja primārais audzējs nav ļoti liels vai ir traucēta otras nieres darbība, ārsts var ieteikt veikt citoreduktīvo daļējo nefrektomiju. Šīs ķirurģiskās procedūras gaitā ārsts atstāj neskartus pēc iespējas vairāk veselās nieres audus.

Metastātiskas slimības gadījumā ķirurģiskā ārstēšana parasti tiek kombinēta ar medikamentozo terapiju. Nieru vēža gadījumā ir pieejamas vairākas medikamentozās ārstēšanas metodes:

Nieru vēža gadījumā visbiežāk izmantotā medikamentozās ārstēšanas metode ir antiangiogēnā terapija.

Ārsts var ieteikt medikamentozo ārstēšanu pirms ķirurģiskās ārstēšanas, lai samazinātu audzēju un to varētu izņemt. Dažkārt antiangiogēnā terapija tiek izmantota pirms ķirurģiskās ārstēšanas, lai noteiktu audzēja reakciju. Ja reakcija ir apmierinoša, šī ārstēšana tiek turpināta pēc ķirurģiskās ārstēšanas. Ārsts var arī ieteikt uzsākt medikamentozo ārstēšanu tikai pēc ķirurģiskās ārstēšanas.

Ja ķirurģiska ārstēšana nav iespējama, nekavējoties tiek uzsākta medikamentozā terapija. Šīs zāles ietekmē mehānismus, ko audzēji izmanto augšanai. Parasti tiek izmantota antiangiogēnā terapija. Retos gadījumos var tikt ieteikta imūnterapija. Medikamentozā terapija var atvieglot simptomus un samazināt primāro audzēju un metastāzes.

Ja pēc ķirurģiskās procedūras vai medikamentozās ārstēšanas laikā metastāzes joprojām izraisa simptomus, tos var atvieglot ar radioterapijas palīdzību.

Aprūpes plāna izstrādes gaitā jums vajadzētu pārrunāt ar ārstu šādas tēmas:

  • Jūsu slimības vēsture
  • Jūsu nieru darbība
  • Vai ir viens vai vairāki audzēji un vai tie skāruši vienu vai abas nieres
  • Kādos orgānos vēzis ir izplatījies
  • Slimnīcā pieejamās ārstēšanas metodes
  • Ārsta zināšanas; jautājiet ārstam par viņa/viņas pieredzi saistībā ar ieteikto ārstēšanas metodi
  • Jūsu personiskās vēlmes un vērtības
  • Atbalsts ārstēšanas gaitā

Paliatīvā aprūpe

Dažkārt no nieru vēža nav iespējams atveseļoties. Ja ārstēšana vairs nav veiksmīga, jums var tikt piedāvāta paliatīvā aprūpe simptomu atvieglošanai.

error: Content is protected !!