• Go to:

Pāraktīva urīnpūšļa simptomi (PUS) ir simptomu kopa, kas ir saistīta ar urīna saturēšanu. Ar saturēšanu saistīti simptomi ir šādi:

  • Pēkšņa nepieciešamība urinēt un grūtības ar urinēšanas atlikšanu
  • Patvaļīga urīna noplūde
  • Nepieciešamība urinēt biežāk nekā parasti
  • Nepieciešamība mosties naktī, lai urinētu

PUS simptomi ir bieži sastopami, un var skart gan vīriešus, gan sievietes. Aptuveni 10–20% cilvēku kādā dzīves posmā ir izjutuši šos simptomus.

error: Content is protected !!