• Go to:

Na początku lekarz zapoznaje się z historią medyczną pacjenta oraz przeprowadza wywiad i badanie fizykalne. W trakcie procesu diagnostycznego zleca on serię badań w celu poznania przyczyn występujących dolegliwości, ze szczególnym uwzględnieniem różnych technik obrazowania.

Metody obrazowania

Aby zlokalizować kamień, lekarz musi zobrazować narządy wewnętrzne pacjenta. Przede wszystkim wykona on badanie ultrasonograficzne (zwane także USG), które wykorzystuje dźwięki o wysokiej częstotliwości do tworzenia obrazu narządów. Dzięki tej metodzie lekarz może stwierdzić, czy prawidłowy przepływ moczu utrudnia kamień, gdyż w takim przypadku obserwuje się poszerzenie dróg moczowych w miejscu występowania złogu.

Oprócz USG może być konieczne prześwietlenie dróg moczowych.

Inną powszechną metodą diagnozowania tego typu schorzeń jest tomografia komputerowa (w skrócie TK). W celu stwierdzenia kamicy moczowej najczęściej wykonuje się badanie metodą tomografii komputerowej bez kontrastu. Metoda ta w sposób wyraźny pokazuje wielkość, kształt i grubość kamienia.

W niektórych przypadkach lekarz może zlecić tomografię z kontrastem lub urografię dożylną. Badania tymi technikami dostarczają dodatkowych informacji na temat funkcji nerek i ich budowy.

Inne badania

W przypadku kolki nerkowej wykonywane są również badania moczu i krwi, aby wykluczyć ewentualną infekcję lub niewydolność nerek.

Jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że złóg zostanie samoistnie wydalony z moczem, lekarz może zlecić filtrowanie moczu w celu zbierania kamieni. Następnie przeprowadzi ich dokładną analizę, aby dowiedzieć się jaki rodzaj kamieni ma pacjent. Jest to bardzo ważna informacja ponieważ pomaga ona wybrać najlepszy wariant leczenia i zapobiegania nawrotom.

error: Content is protected !!