• Go to:

Nefrektomię cytoredukcyjną wykonuje się przy uogólnionym raku nerki, gdy stan pacjenta umożliwia przeprowadzenie takiego zabiegu a jednocześnie możliwe jest usuniecie guza. Jej celem jest maksymalne zmniejszenie masy nowotworowej, przy czym konieczne może być wycięcie sąsiednich narządów (śledziony, trzustki, części jelit i/lub wątroby).

Nefrektomia cytoredukcyjna przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym. Podczas operacji pacjent leży na boku lub na plecach, zależnie od lokalizacji i rozmiaru guza.

Jak wykonuje się nefrektomię cytoredukcyjną?

Cytoredukcyjne wycięcie nerki w operacji otwartej jest standardowym postępowaniem przy rozsianym raku nerki. Chirurg najpierw określa wielkość guza oraz sprawdza, które z sąsiednich tkanek lub narządów zostały dotknięte chorobą. Potem przecina ścianę brzucha, by uzyskać bezpośredni dostęp do nerki. Następnie zamyka (klipsuje) i odcina od nerki tętnicę nerkową, żyłę nerkową i moczowód, po czym usuwa sam narząd. Żeby zachować sterylność onkologiczną (zapobiec kontaminacji), chirurg usuwa nerkę wraz z otaczającą ją warstwą tkanki tłuszczowej.

Częściowa nefrektomia cytoredukcyjna

Jeśli guz pierwotny nie jest zbyt duży lub druga nerka nie funkcjonuje właściwie, lekarz może zalecić częściową nefrektomię cytoredukcyjną. Jest to rzadkie postępowanie – jego celem jest usunięcie części nerki zajętej przez nowotwór i pozostawienie w organizmie jak największej ilości zdrowej tkanki nerkowej. Operacja ta może być wykonaną metodą operacji zarówno otwartej, jak i laparoskopowej.

Inną możliwością jest zniszczenie komórek nowotworowych przez ablację, czyli ich podgrzanie (ablacja prądem o częstotliwości radiowej) lub zamrożenie (krioablacja). Można to wykonać w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

Metastazektomia

Onkolog może zalecić dodatkową operację w celu usunięcia guzów przerzutowych. Jest to zalecane jedynie wtedy, gdy ich usunięcie jest technicznie możliwe a organizm pacjenta może przetrzymać poważny zabieg chirurgiczny. Operacja może pomóc złagodzić silny ból lub inne przykre dolegliwości.

Jak przygotować się do zabiegu?

Lekarz szczegółowo poinformuje o tym, jak należy postępować. Nie wolno spożywać pokarmów i płynów ani palić tytoniu przez co najmniej sześć godzin przed zabiegiem w celu przygotowania się do znieczulenia. Niekiedy na kilka dni przed zabiegiem konieczne jest przerwanie przyjmowania rutynowo zażywanych leków . Lekarz podejmie decyzję które leki i kiedy należy zaprzestać stosować.

Jakie są skutki uboczne?

Po nefrektomii cytoredukcyjnej może przez kilka tygodni występować niewielki ból po stronie operowanej.

Zalecenia na okres od czterech do sześciu tygodni po zabiegu:

  • w zależności od zaleceń lekarza, pić od 1 do 2 litrów płynów dziennie (zwłaszcza wody)
  • nie dźwigać przedmiotów ani dzieci cięższych niż 5 kilogramów
  • unikać obciążających ćwiczeń fizycznych
  • informować lekarza prowadzącego o wszelkich przepisanych lekach

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub udać się do szpitala, jeśli:

  • wystąpi gorączka lub silny ból
  • wystąpi krwawienie
  • pojawi się ostry ból
  • w moczu znajdzie się krew

Jaki jest wpływ operacji?

Po udanej nefrektomii cytoredukcyjnej pacjent ma szansę dłuższego przeżycia i odczuwania mniejszych dolegliwości.

Co po zabiegu?

Po nefrektomii cytoredukcyjnej lekarz najprawdopodobniej zaleci farmakoterapię.

error: Content is protected !!