• Go to:

Gdy dotychczasowa terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, lekarz może zaproponować opiekę paliatywną, której celem jest łagodzenie dolegliwości i poprawa jakości życia chorego.

W tym okresie pacjent i jego najbliżsi są wspierani przez zespół złożony z lekarzy różnych specjalności (multidyscyplinarny). Pozwala to wspólnie rozwiązywać problemy natury fizycznej i psychicznej, w tym duchowej, oraz społecznej. Opieka paliatywna obejmuje kontrolę objawów choroby i leczenie bólu.

Zespół wsparcia może zajmować się pacjentem zarówno w szpitalu, jak i w jego domu. Istnieją także hospicja zapewniające opiekę w terminalnym stadium choroby.

Istotną rzeczą jest rozmowa z członkami zespołu oraz rodziną o swoich odczuciach, obawach, a także życzeniach. Do takich tematów należą:

  • jak bardzo są uciążliwe są dolegliwości
  • uzyskanie pomocy w pracach domowych
  • sprawy finansowe
  • kwestie prawne, w tym testament
  • pragnienia, które chce się jeszcze zrealizować lub miejsca, które chciałoby się odwiedzić. Zespół może pomóc organizacyjnie i sprzętowo (np. dostarczając wózek inwalidzki)
  • miejsce spędzenia końcowej fazy życia: dom czy hospicjum. Jeżeli wyborem jest dom, zespół opieki paliatywnej sprawdzi, czy jest to możliwe
  • spotkanie z kimś, kto podniesie na duchu (np. psychologiem, osobą duchowną)

Rola rodziny i przyjaciół

W opiece paliatywnej bardzo ważna jest rola rodziny i przyjaciół. Zadaniem osób z otoczenia chorego jest pomoc w codziennych czynnościach, jak sprzątanie, pranie, czy gotowanie. Mogą one również pomagać specjalistom w opiece nad chorym. Należy zapytać członków zespołu medycznego o możliwość uzyskania profesjonalnej opieki domowej.

Jeśli członek rodziny chorego odczuwa potrzebę wsparcia psychicznego, też może zwrócić się do zespołu opieki paliatywnej, lekarza pierwszego kontaktu lub osoby duchownej. Mogą oni także wskazać instytucje, które udzielą pomocy psychologicznej.

Wsparcie dla członków rodziny i przyjaciół chorych oferują również organizacje pacjenckie.

error: Content is protected !!