• Go to:

Nefrolitotomia przezskórna jest procedurą chirurgiczną przeprowadzaną w celu usunięcia kamienia bezpośrednio z nerki. Jej zaletą jest możliwość usunięcia nawet największych kamieni podczas jednej operacji (ryc. 1).

Jest jednak zdecydowanie bardziej inwazyjna i niesie ze sobą dużo większe ryzyko powikłań niż litotrypsja zewnatrzustrojowa fala uderzeniowa i ureteroskopia . Najbardziej typowymi komplikacjami po zabiegu nefrolitotomia przezskórna są gorączka i krwawienie.

ryc. 1a: Nefroskop używany do usunięcia kamienia bezpośrednio z nerki.
ryc. 1a: Nefroskop używany do usunięcia kamienia bezpośrednio z nerki.
ryc. 1b: Fragmenty kamieni nerkowych usuwane w trakcie jednego zabiegu przy użyciu nefroskopu.
ryc. 1b: Fragmenty kamieni nerkowych usuwane w trakcie jednego zabiegu przy użyciu nefroskopu.

W jakich okolicznościach należy rozważyć nefrolitotomię przezskórną?

Nefrolitotomia przezskórna należy wziąć pod uwagę, gdy kamień jest bardzo duży (większy niż 2 cm) i nie przemieścił się do moczowodu. Lekarz może także zalecić nefrolitotomia przezskórna, jeśli:

  • wykryto więcej niż jeden kamień
  • kamień jest bardzo twardy

Jak przeprowadza się nefrolitotomię przezskórną?

Zabieg nefrolitotomia przezskórna przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Lekarz przez skórę przekłuwa igłą nerkę celu wytworzenia otworu, a następnie przez odpowiednio poszerzony otwór wprowadza nefroskop. W zależności od wielkości, kamień jest usuwany w całości lub po uprzednim rozbiciu na drobne kawałki. Złóg kruszy się przy pomocy lasera, ultradźwięków lub litotryptora pneumatycznego (działającego podobnie do młota pnematycznego). Następnie wszystkie odłamki kamienia są usuwane. W celu zabezpieczenia odpływu moczu może okazać się konieczne założenie cewnika JJ (ryc. 2) lub nefrostomia (ryc. 3).

ryc. 2: Cewnik JJ założony w celu umożliwienia swobodnego odpływu moczu z nerki.
ryc. 2: Cewnik JJ założony w celu umożliwienia swobodnego odpływu moczu z nerki.
ryc. 3a: Przezskórny cewnik nefrostomijny pozwala na bezpośrednie odprowadzanie moczu z nerki do worka drenażowego.
ryc. 3a: Przezskórny cewnik nefrostomijny pozwala na bezpośrednie odprowadzanie moczu z nerki do worka drenażowego.
ryc. 3b: Przezskórny cewnik nefrostomia włożony do nerki.
ryc. 3b: Przezskórny cewnik nefrostomia włożony do nerki.

Zalety nefrolitotomii przezskórnej

  • nawet bardzo duże kamienie mogą zostać usunięte podczas jednej operacji

Wady nefrolitotomii przezskórnej

  • wymaga znieczulenia ogólnego
  • pozostawia bliznę
  • wymaga dłuższego czasu hospitalizacji
error: Content is protected !!