• Go to:

Przy raku gruczołu krokowego wyzdrowienie jest czasem niemożliwe. Gdy dotychczasowa terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, lekarz może zaproponować opiekę paliatywną, której celem jest łagodzenie dolegliwości i poprawa jakości życia chorego.

Jest ona rodzajem opieki stworzonej w celu optymalizacji jakości życia pacjenta, gdy wyleczenie z choroby nie jest możliwe. Zapewnia pacjentowi i bliskim mu osobom wsparcie zespołu multidyscyplinarnego. Takie kompleksowe podejście pozwala wspólnie rozwiązywać problemy natury fizycznej i psychicznej, w tym duchowej oraz społecznej. Opieka paliatywna opiera się na łagodzeniu bólu nowotworowego i innych objawów chorobowych.

Zespół wsparcia może zajmować się pacjentem zarówno w szpitalu, jak i w jego domu. Kolejną opcją jest opieka hospicyjna. Hospicjum jest instytucją, która świadczy opiekę w terminalnym stadium choroby.

O swoich uczuciach i pragnieniach warto porozmawiać z zespołem opieki paliatywnej oraz rodziną. Ważne tematy to:

  • obawy i stopień ich dokuczliwości,
  • możliwość skorzystania z doraźnej pomocy przy sprzątaniu, praniu i gotowaniu,
  • sprawy finansowe,
  • sprawy prawne, np. spisanie testamentu,
  • ostatnie życzenia czy pragnienia (zespół opieki paliatywnej może też pomóc w kwestiach praktycznych, np. zaopatrzyć w wózek inwalidzki)
  • wybór miejsca spędzenia końcowej fazy życia, tj. dom bądź hospicjum (jeśli pacjent pragnie spędzić ostatnie chwile życia w domu, zespół opieki paliatywnej sprawdzi, czy jest to możliwe),
  • możliwość spotkania z kimś, kto podniesie na duchu (np. psychologiem, osobą duchowną).

Rola rodziny, przyjaciół i partnerek

Ważną rolę w opiece nad pacjentem paliatywnym odgrywają najbliższe osoby i przyjaciele. Zadaniem osób z otoczenia chorego jest pomoc w codziennych czynnościach, jak sprzątanie, pranie, czy gotowanie. Mogą one również pomagać specjalistom w opiece nad chorym. Warto zapytać członków zespołu opieki paliatywnej o możliwość uzyskania profesjonalnej opieki domowej, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Jeśli członek rodziny pacjenta odczuwa potrzebę wsparcia psychicznego, też może zwrócić się do zespołu opieki paliatywnej, lekarza pierwszego kontaktu lub osoby duchownej. Mogą oni także wskazać instytucje, które udzielą pomocy psychologicznej.

Wsparcie dla członków rodziny i przyjaciół chorych oferują również organizacje pacjentów.

Jak znaleźć miejscową organizację pacjencką

Stowarzyszenia pacjentów mogą okazać się bardzo pomocne. O dane miejscowej organizacji można poprosić lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub lekarza w szpitalu. Informacje takie można również znaleźć w Internecie.

error: Content is protected !!