• Go to:

Co to jest rak gruczołu krokowego ograniczony do narządu?

Rak gruczołu krokowego ograniczony do narządu to guz, który jest zlokalizowany wyłącznie w obrębie gruczołu krokowego i nie rozprzestrzenia się do innych części ciała. Obejmuje stopnie zaawansowania miejscowego T1 lub T2, w zależności od wielkości oraz dokładnej lokalizacji w sterczu.

Stopień T1 oznacza, że nowotwór jest zbyt mały, aby był wyczuwalny w czasie badania przez odbytnicę (badania per rectum) lub widoczny w badaniach obrazowych. Nowotwory T1 potwierdza się biopsją stercza. W oparciu o analizę patomorfologa przypisuje się im podstopień a, b, lub c.

Natomiast stopień T2 oznacza, że nowotwór może być wyczuwalny podczas badania przez odbytnicę, ale nadal jest ograniczony do gruczołu krokowego. Lekarz prowadzący określa stopień zaawansowania miejscowego, przypisując guzowi podstopnie a, b lub c, w zależności od jego wielkości i liczby płatów prostaty, które zajmuje (ryc. 1 i 2).

Ryc. 1. Stopień T1 raka prostaty, gdy nowotwór jest zbyt mały, aby był wyczuwalny podczas badania przez odbytnicę lub widoczny w badaniach obrazowych.
Ryc. 1. Stopień T1 raka prostaty, gdy nowotwór jest zbyt mały, aby był wyczuwalny podczas badania przez odbytnicę lub widoczny w badaniach obrazowych.
Ryc. 2. 2 Stopień T2 raka prostaty ograniczonego do narządu.
Ryc. 2. 2 Stopień T2 raka prostaty ograniczonego do narządu.

Metody leczenia

Jeśli u pacjenta rozpoznano raka gruczołu krokowego ograniczonego do narządu, lekarz może zalecić leczenie zachowawcze, radykalną prostatektomię, radioterapię lub nowe metody eksperymentalne. Każdy rodzaj leczenia ma swoje wady i zalety, a wybór odpowiedniej metody zależy od konkretnego przypadku.

W tym dziale opisano różne metody terapeutyczne, o których warto porozmawiać ze swoim lekarzem.

Informacje tu zawarte mają charakter ogólny i mogą nie odpowiadać w pełni indywidualnemu przypadkowi. Należy pamiętać, że poszczególne zalecenia mogą różnić się w zależności od kraju i systemu opieki zdrowotnej.

error: Content is protected !!