Jestem pacjentem urologicznym

Rak nerki

Rak nerki

Co to jest rak nerki?

Rak nerki jest złośliwym rozrostem (guzem złośliwym) nerki. Jego medyczna nazwa to rak nerkowokomórkowy. Guz nerki może być także łagodny.

Rak nerki to pojęcie ogólne. Istnieje wiele typów guzów nerki i stopni ich zaawansowania. Przebieg i leczenie choroby zależą od cech guza i specjalistycznej wiedzy zespołu lekarskiego.

Poszczególne działy tego tematu dostarczają ogólnych informacji dotyczących raka nerki, sposobów jego diagnozowania oraz możliwości leczenia — swoją indywidualną sytuację należy jednak omówić ze swoim lekarzem prowadzącym.

Jaka jest funkcja nerek?

Nerki to parzysty narząd w kształcie fasoli, położony w tylnej części jamy brzusznej. Ich funkcją jest filtracja krwi i usuwanie z moczem produktów przemiany materii. Są one ważne ze względu na to, że regulują wiele procesów zachodzących w organizmie, w tym ciśnienie tętnicze i produkcję krwinek czerwonych, oraz utrzymują w zdrowiu układ kostny (ryc. 1).

Ryc. 1. Nerka z otaczającymi ją tkankami, żyłami i tętnicami (Rak nerki)
Ryc. 1. Nerka z otaczającymi ją tkankami, żyłami i tętnicami.

Rak nerki stanowi 2% występujących na świecie nowotworów. W ostatnich 20 latach liczba przypadków zachorowań na raka nerki w Europie nieznacznie wzrosła. Jednocześnie poprawiła się przeżywalność pacjentów prawie w całym regionie. Dzięki częstszemu stosowaniu i ulepszeniu technik obrazowania, na przykład ultrasonografii (USG) i tomografii komputerowej (TK), wykrywa się więcej nowotworów nerek we wczesnych stadiach zaawansowania.
Mężczyźni częściej niż kobiety chorują na raka nerki. Większość przypadków jest diagnozowana między 60. a 70. rokiem życia pacjentów.

Stopnie zaawansowania choroby

Istnieją różne stadia zaawansowania raka nerki. Jeżeli guz jest ograniczony do narządu, czyli samej nerki, i powstały jeszcze przerzuty, to stan taki nazywamy rakiem nerki ograniczonym do narządu. Natomiast w miejscowo zaawansowanym raku nerki guz rozrasta się poza ten narząd, do otaczających go tkanek i zajmuje sąsiednie żyły, nadnercze i/lub węzły chłonne. Gdy guz rozprzestrzenia się do odległych węzłów chłonnych lub innych narządów, stan taki lekarze nazywają uogólnioną chorobą nowotworową (nowotworem rozsianym).

Czynniki ryzyka raka nerki

Przyczyny powstawania raka nerki są często trudne do ustalenia. Ogólne czynniki ryzyka to palenie i otyłość.

Pokrewieństwo pierwszego stopnia z osobą, która zachorowała na raka nerki, lub wysokie wartości ciśnienia tętniczego są także potencjalnymi czynnikami ryzyka. Niektóre zmiany stylu życia, zwłaszcza rzucenie palenia i utrzymywanie prawidłowej masy ciała, mogą zmniejszać prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu nerki.