• Go to:

Znieczulenie (ogólne lub miejscowe)

przed zabiegiem pacjent otrzymuje znieczulenie, dzięki któremu nie będzie odczuwać bólu; w znieczuleniu ogólnym pacjent jest nieprzytomny i nieświadomy tego, co się z nim dzieje; znieczulenie miejscowe powoduje brak odczuwania bólu w tej części ciała, gdzie jest wykonywany zabieg; po zabiegu znieczulenie stopniowo przestaje działać.

Read more

Opieka paliatywna w raku gruczołu krokowego

Przy raku gruczołu krokowego wyzdrowienie jest czasem niemożliwe. Gdy dotychczasowa terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, lekarz może zaproponować opiekę paliatywną, której celem jest łagodzenie dolegliwości i poprawa jakości życia chorego. Jest ona rodzajem opieki stworzonej w celu optymalizacji jakości życia pacjenta, gdy wyleczenie z choroby nie jest możliwe. Zapewnia pacjentowi i bliskim mu osobom wsparcie

Read more

Rak gruczołu krokowego oporny na kastrację

Rak gruczołu krokowego oporny na kastrację to typ rak prostaty, który zwykle rozwija się w trakcie leczenia choroby przerzutowej. Terapia hormonalna to zatrzymanie produkcji lub blokada działania androgenów. Stan taki zwany jest kastracją. Gdy leczenie hormonalne jest skuteczne powoduje zatrzymanie wzrostu guza. Ten efekt nie jest trwały i prowadzi do opornego na kastrację raka prostaty.

Read more

Terapia hormonalna dia rak gruczołu krokowego z przerzutami

Terapia hormonalna jest opcją leczenia przerzutowego raka prostaty. Ma na celu spowolnienie wzrostu nowotworu. Wzrost komórek raka prostaty jest zależny od męskich hormonów płciowych zwanych androgenami. Najważniejszym androgenem jest testosteron. Androgeny są produkowane głównie w jądrach. Terapia hormonalna zatrzymuje produkcję androgenów lub blokuje ich działanie. Nazywa się to kastracją. Inna nazwa terapii hormonalnej to terapia

Read more

Rak gruczołu krokowego z przerzutami

Co to jest rak prostaty z przerzutami? Rak prostaty może się rozprzestrzeniać do innych narządów lub węzłów chłonnych poza obszarem miednicy. Nazywa się to chorobą z przerzutami lub chorobą rozsianą. Guzy w innych narządach lub węzłach chłonnych nazywane są przerzutami. Lekarz może zalecić leczenie przerzutów terapią hormonalną. Ważne jest, aby rozumieć, że raka prostaty z

Read more

Terapia hormonalna dia miejscowo zaawansowany rak prostaty

Leczenie hormonalne stanowi opcję terapeutyczną w miejscowo zaawansowanym raku stercza. Jego głównym celem jest powstrzymanie wzrostu guza. Wzrost komórek raka stercza jest bezpośrednio zależny od męskich hormonów płciowych, nazywanych androgenami. Najważniejszym spośród androgenów jest testosteron. Androgeny w przeważającej większości są produkowane w jądrach. Leczenie hormonalne działa na dwa sposoby: hamuje produkcję lub blokuje działanie androgenów.

Read more

Radioterapia dia miejscowo zaawansowany rak prostaty

Radioterapia uszkadza i niszczy komórki nowotworowe. Leczenie promieniami można stosować na jeden z dwóch sposobów: zewnętrznie lub wewnętrznie (brachyterapia). Komórki raka stercza są na ogół wrażliwe na promieniowanie. Dzięki znaczącemu postępowi w rozwoju technik radioterapii stała się ona skuteczną metodą leczenia miejscowo zaawansowanego raka stercza. Lekarz może również zaproponować radioterapię jako dodatkowe leczenie po zabiegu

Read more

Radykalna prostatektomia dia miejscowo zaawansowany rak prostaty

Radykalna prostatektomia jest operacyjną metodą leczenia w przypadku miejscowo zaawansowanego raka stercza. Celem tej terapii jest usunięcie z organizmu największej, możliwej objętości guza. Jest to osiągane poprzez usunięcie całego gruczołu krokowego, jak również obu pęcherzyków nasiennych oraz otaczających stercz tkanek, zajętych przez naciek guza. W czasie zabiegu usuwa się również węzły chłonne z okolicy miednicy

Read more

Miejscowo zaawansowany rak prostaty

Czym jest miejscowo zaawansowany rak stercza? Określenie miejscowo zaawansowany rak stercza opisuje nowotwory, które, rozrastając się, przekroczyły swoim obwodem granicę stercza. Guzy te opisuje się w nomenklaturze medycznej jako T3 lub T4, w zależności od tego, gdzie i jak daleko poza stercz sięga naciek choroby. Stadium T3 oznacza, że rak przekracza jedynie granicę stercza lub

Read more

Rak gruczołu krokowego ograniczony do narządu

Co to jest rak gruczołu krokowego ograniczony do narządu? Rak gruczołu krokowego ograniczony do narządu to guz, który jest zlokalizowany wyłącznie w obrębie gruczołu krokowego i nie rozprzestrzenia się do innych części ciała. Obejmuje stopnie zaawansowania miejscowego T1 lub T2, w zależności od wielkości oraz dokładnej lokalizacji w sterczu. Stopień T1 oznacza, że nowotwór jest

Read more

error: Content is protected !!