• Go to:

Rak nerki ograniczony do narządu

rak nerki nienaciekający sąsiednich struktur (zawarty całkowicie w nerce) i bez przerzutów odległych

Read more

Rak nerki miejscowo zaawansowany

rak nerki naciekający otaczające ją tkanki (naczynia, nadnercza, węzły chłonne), niedający jednak przerzutów do narządów odległych

Read more

Rak nerki z przerzutami

Nowotwory nerek mogą rozsiewać się do innych narządów lub poza regionalnych (odległych) węzłów chłonnych. Stan taki nazywamy uogólnioną chorobą nowotworową. Guz nerki określany jest wówczas jako guz (nowotwór pierwotny, a zmiany w innych narządach są nazywane przerzutami. Onkolog może zalecić operację chirurgiczną, zwykle w połączeniu z terapią antyangiogenną, rodzajem terapii celowanej. W rzadkich przypadkach stosuje

Read more

Nefrektomia radyklana rak nerki miejscowo zaawansowany

Nefrektomia radyklana czyli całkowite usunięcie narządu jest metodą najczęściej stosowaną w nowotworach nerki miejscowo zaawansowanych. Jest to operacja chirurgiczna, której celem jest usunięcie całej zmienionej nowotworowo nerki i otaczającej ją tkanki tłuszczowej. Przy raku miejscowo zaawansowanym nie jest możliwe wykonanie nefrektomii częściowej czyli pozostawienie zdrowej części nerki. Większość ludzi mających jedną nerkę może żyć i

Read more

Rak nerki miejscowo zaawansowany

Co to jest rak nerki miejscowo zaawansowany? Rak nerki miejscowo zaawansowany jest nowotworem, który z nerki rozprzestrzenił się do sąsiadujących z nią (bezpośrednio lub pośrednio) naczyń krwionośnych, innych tkanek, narządów czy węzłów chłonnych. W zależności od zakresu występowania zmian przerzutowych (jak daleko guz rozprzestrzenił się poza nerkę) określa się III lub IV stopień (stadium) zaawansowania

Read more

Rak nerki ograniczony do narządu

Co to jest rak nerki ograniczony do narządu? Rak nerki ograniczony do narządu jest guzem, który występuje tylko w obrębie tego narządu i nie jest obecny w innych częściach organizmu. W zależności od rozmiarów guza przypisuje się I lub II stopień (stadium) zaawansowania, (ryc. 1 i 2). Po zdiagnozowaniu raka nerki ograniczonego do narządu lekarz

Read more

Stopnie rak nerki

Istnieją różne stadia zaawansowania raka nerki. Jeżeli guz jest ograniczony do narządu, czyli samej nerki, i powstały jeszcze przerzuty, to stan taki nazywamy rakiem nerki ograniczonym do narządu. Natomiast w miejscowo zaawansowanym raku nerki guz rozrasta się poza ten narząd, do otaczających go tkanek i zajmuje sąsiednie żyły, nadnercze i/lub węzły chłonne. Gdy guz rozprzestrzenia

Read more

Rak nerki

Co to jest rak nerki? Rak nerki jest złośliwym rozrostem (guzem złośliwym) nerki. Jego medyczna nazwa to rak nerkowokomórkowy. Guz nerki może być także łagodny. Rak nerki to pojęcie ogólne. Istnieje wiele typów guzów nerki i stopni ich zaawansowania. Przebieg i leczenie choroby zależą od cech guza i specjalistycznej wiedzy zespołu lekarskiego. Rak nerki stanowi

Read more

Rak jasnokomórkowy nerki

typ guza nerki o dużej zawartości tłuszczu

Read more

Radioterapia w raku nerki

Radioterapia uszkadza i zabija komórki rakowe. Nowotwory nerek jednak są zwykle dość oporne na promieniowanie jonizujące, więc metoda ta zalecana tylko w celu osłabienia dolegliwości powodowanych przez guz pierwotny lub jego przerzuty, przy braku możliwości zastosowania leczenia operacyjnego. Naświetlanie może być przeprowadzone jednorazowo albo w serii wielu naświetlań (jedna dawka dziennie przez wiele dni). Radioterapia

Read more

error: Content is protected !!