Biblioteka

Kamica moczowa

Kamica moczowa

Podstawowe informacje na temat kamicy nerek i moczowodów

PDF | 23-02-2016 | 2.36 MB | Download

Przyczyny kamicy nerek i moczowodów

PDF | 23-02-2016 | 1.24 MB | Download

Objawy i diagnoza kamicy nerek i moczowodów

PDF | 23-02-2016 | 1.47 MB | Download

Leczenie kamicy nerek i moczowodów

PDF | 23-02-2016 | 3.92 MB | Download

Zapobieganie nawrotom kamicy nerek i moczowodów

PDF | 23-02-2016 | 1.05 MB | Download

Metaboliczna ocena kamicy nerek i moczowodów

PDF | 23-02-2016 | 1.05 MB | Download

Słownik

PDF | 23-02-2016 | 850.38 KB | Download

Pytania i komentarze

Ta jednostronicowa ulotka zawiera szkic dróg moczowych oraz miejsce na pytania i komentarze. Jest bardzo przydatna dla pacjenta przede wszystkim w trakcie konsultacji z lekarzem.

PDF | 23-02-2016 | 1.00 MB | Download