Terimler sözlüğü

Aşırı aktif mesane semptomlarını

Aciliyet

Ertelenmesi güç olan, ani idrara çıkma ihtiyacıdır.

Anestezi (genel, omurgadan veya lokal)

Ameliyat öncesi ağrı hissetmemeniz için ilaçlar verilir. Genel anestezi ile bilinciniz açık olmaz ve size yapılanları farketmezsiniz. Lokal veya spinal anestezi altında ise ameliyat yapılan vücut bölgenizde ağrı hissetmezsiniz. Ameliyat sonrası anestezi zamanla kaybolacaktır.

AÜSS

Alt üriner sistem belirtileri. SPB belirtileri için kullanılan bu terim üriner sistemi etkileyen diğer hastalıklara da işaret edebilir (Üriner sistem’e bakınız).

Böbrekler

Karnın arkasında 2 adet olarak bulunan, şekli fasulyeye benzeyen, kanı filtre edip idrar üreten organlar.

Cystoscope

A type of endoscope which is used in the urethra (see also Endoscope, Urethra).

Endoskop

Vücudun içini incelememizi sağlayan, tüp şeklinde esnek veya sert alet.

İdrar kaçırma

İstemsiz bir şekilde idrarın tutulamaması, kaçırma.

İdrar Yapma Sıklığı

Genellikle günde 8 kezden daha fazla olmakla birlikte her zamankinden daha sık idrara çıkma durumuna denir.

Kateter

Vücuttan sıvı drenajı için kullanılan içi boş, esnek ve boru şeklinde tıbbi bir malzemedir. Ürolojide kateterler mesaneden idrar drenajı için kullanılır.

Mesane

Böbreklerden akan idrarın depolandığı organ.

Noktüri

Gece idrar yapmak için uyanma gereksinimi.

Periferal ödem

Ödem, şişlik anlamına gelir. Periferal ödem spesifik olarak ayak bilekleri ve bacaklardaki şişkinliği ifade eder.

Tanı

Belirtilerinize sebebini anlamak için doktor ve hemşire biz takım testler yapar.

Üretra

İdrarı mesaneden ve sonrasında vücuttan dışarı taşıyan tüp.

Üriner retansiyon

İdrar yapamadığınız durumda oluşur, kronik olabilir.

error: You are not allowed to copy content without permission. Please contact: e.robijn@uroweb.org