• Go to:

Transüretral prostat insizyonu (TUIP), ciddi tıkanıklık yakınması olmayan, prostatı 35 mililitreden küçük erkeklerin tedavisinde etkilidir. İlaç tedavisi ile benzer sonuçları olduğu için bu işlem SPB’nin tedavisinde çok nadir uygulanır. TUIP, SPB belirtilerine karşı ilaç tedavisini tolere edemeyenlerde önerilir.

TUIP sırasında doktor, idrar akımını artırmak için rezektoskop ile mesane boynundan prostata doğru kesi yapar. Ameliyat sonrası idrar akışını sağlaması için mesaneye bir kateter konulur. Bu kateterden verilen steril sıvı ile mesane ve üretranız yıkanır ve böylece pıhtı oluşumu engellenir.

error: Content is protected !!