• Go to:

Mesane kanseri nedir?

Mesane kanseri, mesanedeki anormal doku (tümör) büyümesidir. Mesane kanserinin birkaç aşaması vardır. Sizin tedaviniz ve deneyiminiz, tümörün kendine has özelliklerine (tümörün “evrelendirilmesi” olarak adlandırılır) ve tıbbi ekibinizin uzmanlığına bağlı olacaktır.

Bu serinin bölümlerinde, mesane kanseri, tanı ve çeşitli tedavi seçenekleri hakkında genel bilgiler verilmektedir. Kişisel durumunuzda en iyinin ne olduğunu doktorunuzla tartışınız.

Mesanenin görevi nedir?

İdrar kesesi (‘mesane’ olarak anılacaktır) böbrekler tarafından üretilen idrarı toplayan ve depolayan organdır (Şekil 1). Pelvik taban kaslarına oturan kas dokusundan yapılmış içi boş esnek bir torbadır. Mesane, böbreklerden gelen idrarın toplanmasıyla birlikte idrar üretradan vücut dışına atılıncaya kadar genişler (Şekil 2).

Şekil 1a: Erkek alt üriner sistemi.
Şekil 1a: Erkek alt üriner sistemi.
Şekil 1b: Kadın alt üriner sistemi.
Şekil 1b: Kadın alt üriner sistemi.
Şekil 3: Sağlıklı bir mesane.
Şekil 3: Sağlıklı bir mesane.

Hastalığın evreleri

Mesanenin kas dokusunun içerisine doğru büyümeden mesanenin içindeki boşluğu doğru büyüyen tümöre kas invaziv olmayan adı verilir. Bu tümörler yüzeyseldir ve erken evreyi temsil eder. Mesane kanserinin en yaygın türü budur. Çoğu vakada, bu tümörler saldırgan değildir ve nadiren diğer organlara yayılır, bu nedenle genellikle ölümcül değildirler, ancak tekrar ortaya çıkabilirler (= nüks) veya saldırgan özellikler geliştirebilirler (= progresyon).

Kanser mesane kasının içerisine doğru büyüdükçe ve çevreleyen kaslara yayıldıkça kas invaziv mesane kanseri haline gelir. Bu kanser türünün vücudun diğer bölgelerine yayılma olasılığı daha yüksektir (metastatik hastalık) ve tedavisi daha zordur. Bazı durumlarda ölümcül olabilir.

Mesane kanseri, lenf bezleri veya diğer organlar gibi vücudun diğer bölgelerine yayılırsa, ya lokal olarak ilerlemiş ya da metastatik mesane kanseri olarak adlandırılır. Bu aşamada şifa bulması pek mümkün değildir ve tedavi, hastalığın yayılmasını kontrol altına almak ve belirtileri azaltmakla sınırlıdır.

Buradaki bilgiler en son Ocak 2018’de güncellenmiştir.

Buradaki bilgiler, Avrupa Üroloji Birliği (EAU) tarafından EUA’nın Onkolojik Üroloji Bölümü (ESOU), Genç Akademisyen Ürologlar (YAU), Avrupa Üroloji Asistan Doktorları Cemiyeti (ESRU) ve Avrupa Üroloji Hemşireleri Birliğinin (EAUN) işbirliği ile hazırlanmıştır.

Katkıda Bulunanlar:

  • Dr. Mark Behrendt, Basel, İsviçre
  • Dr. Juan Luís Vasquez, Herlev, Danimarka
  • Ms. Sharon Holroyd, Halifax, Birleşik Krallık
  • Dr. Andrea Necchi, Milano, İtalya
  • Dr. Evanguelos Xylinas, Paris, Fransa

Türkçeye çevirisini yapanlar:

  • Dr. Yılören Tanıdır, İstanbul (TR)
  • Dr. İyimser Üre, Eskişehir (TR)
  • Dr. Fuat Kızılay, İzmir (TR)
  • Dr. Oktay Üçer, Manisa (TR)

Türkiye Ürolojik Cerrahi Derneğinin (TÜCD) himayesi altında gerçekleştirilmiştir.

error: Content is protected !!