• Go to:

Kasa invaziv mesane kanserinin temel tedavisi idrar kesesinin cerrahi olarak çıkartılmasıdır.

Doktorunuzun, tüm mesanenin çıkarılmasını önermesinin çeşitli nedenleri vardır:

  • Kasa invaziv tümörü varlığı
  • Çoklu kanserli alanları (çok odaklı) olan, agresif olarak büyüyen (yüksek dereceli) veya yüzeysel olan ancak kemoterapi veya immünoterapiden sonra nükseden bir tümörün varlığı
  • Mesane koruyucu bir yaklaşım (kemoradyasyon) sonrası başarısızlık veya nüks olması veya ciddi yan etkilerin ortaya çıkması
  • Kesin tedavisi mümkün olmayan hastalarda kanama veya ağrı gibi belirtiler olması

Bireysel olarak mesane alınma riskinizi değerlendirmek ve belirlemek için doktorunuzla birlikte çalışarak multidisipliner bir ekibe (örneğin, ürolog, cerrah, anestezi uzmanı, hemşire, aile hekimi, kardiyolog) danışın.

Biyolojik yaşınız (performans durumu veya ömür beklentisi olarak ölçülen vücudunuzun yaşlanmayla gösterdiği performans) ve sahip olduğunuz diğer hastalıklar (şeker hastalığı, kalp hastalığı, yüksek tansiyon) gibi faktörler de önemlidir. 80 yaşın üzerindeki hastalar böyle bir ameliyattan sonra iyileşme sürecinde daha fazla problem yaşamaktadırlar. Doktorlar, bu stresli operasyonu geçiren hastaların riskini değerlendirmek için özel indeksli skorlar kullanmaktadır.

Geçirilmiş karın cerrahisi veya radyoterapi ameliyatı zorlaştırır, ancak nadiren ameliyat olamamasının bir nedenidir. Aşırı kilolu olmak, ameliyat sonrası sağkalımı etkilemez ancak yara iyileşmesinden kaynaklanan komplikasyon riskini etkiler.

Mesane çıkarma işlemi nasıl yapılır?

İdrar torbasının çıkartılması, genel anestezi altındaki hastaya karından yapılan bir kesiyle (açık) yapılır (intravenöz ilaçların ve solunan gazların kombinasyonu ile gerçekleştirilir; siz de ‘uykuda’ olursunuz). Mesane, üreterlerin mesaneye yakın uçları, pelvik lenf nodları ve cinsiyete özgü komşu organların (bir kısmı) çıkarılır. Bundan sonra idrarı depolamak ve boşaltmak için başka bir yol oluşturulmalıdır (üriner diversiyon).

Şu anki standart prosedür açık ameliyattır. Bununla birlikte, birçok hastayı tedavi eden ve deneyimli ve uzmanlaşmış cerrahlara sahip olan merkezlerde minimal invaziv bir işlem (laparoskopik veya robotik yardımla) yapılabilir. Günümüzde minimal invaziv bir yaklaşım, mesane çıkarımı için deneysel olarak düşünülmektedir.

İşlem için nasıl hazırlanırım?

Ameliyattan 1 gün önce üroloji servisine kabul edilirsiniz. Bir doktor veya hemşire ameliyat hakkında sizinle konuşur ve ameliyattan önce ve özellikle ameliyat sonrası neler olacağını açıklar.

Bağırsaklarınızın bir kısmı üriner diversiyonu oluşturmak için kullanılacaktır. Doktorunuz işleme nasıl hazırlanacağınız konusunda size ayrıntılı bilgi verecektir.

Ameliyattan önce, doktorunuz size anestezi için nasıl hazırlanacağını ayrıntılı olarak anlatacaktır. Kullandığınız herhangi bir ilaç varsa, bunları doktorunuzla görüşün. Ameliyattan birkaç gün önce ilaç almayı bırakmanız gerekebilir.

İşlemden sonra ne olur?

İlk birkaç gün boyunca yakından izleneceksiniz. Doktorunuz sizi post-operatif rutinle ilgili ayrıntılı olarak bilgilendirecektir.

Hastanede kaldığınız süre boyunca ürostomiyi veya yeni mesaneyi nasıl yöneteceğinizi öğreneceksiniz. Ürostomi veya iç idrar torbasını nasıl kullanacağınızı ve boşaltacağınızı öğrendikten sonra taburculuk tarihiniz ayarlanır.

Mesane çıkarılmasından önce kemoterapi

Mesane çıkarılmasından önce kemoterapi, potansiyel olarak tümörü küçültmek ve daha önce kan veya lenf düğümlerine girmiş hücreleri öldürmek üzere uygulanır.

Kasa invaziv hastalığı olan hastalarda ameliyat öncesi kemoterapi önerilebilir. Tümörler büyükse (> 3 cm) veya kanserin lenf nodlarına yayılım gösterdiğine (metastatik hastalık) dair işaretler varsa ve hedef, hastalığın tamamen tedavisiyse, gereklidir. Kemoterapi uygulama kararı, multidisipliner bir ekip tarafından (bir onkolog, bir ürolog ve bir radyolog içeren) yapılır.

Yeterli böbrek fonksiyonu gereklidir. Olası yan etkiler genellikle bir onkolog tarafından izlenir ve yönetilir.

Kemoterapiye iyi bir yanıt sağkalımı artırır ancak ameliyat ihtiyacını değiştirmez. Neoadjuvan kemoterapi şu anda önerilmekle birlikte, doktorlar, mesanenin çıkartılmasından önce kemoterapiden kimlerin kesin fayda sağlayacaklarını belirleyememektedir.

Mesane çıkarıldıktan sonra kemoterapi

Bir tümör büyükse (> 3 cm) veya tamamen rezekte edilemiyorsa veya kanser lenf nodlarına yayılmışsa (patolog tarafından belirlenir), mesanenin çıkartılmasından sonra kemoterapi bir seçenektir. Lenf nodlarına yayılmış kanser sistemik hastalığa işaret eder ve bazı vakalarda sistemik tedavi (kemoterapi ile) gerektirebilir.

Üriner diversiyon: inkontinan veya kontinan

Mesane çıkarılmasına yönelik iki aşamalı yaklaşımın anlaşılması önemlidir. İlk olarak idrar kesesi ve lenf bezleri çıkarılır. İkinci olarak, idrarın yeniden yönlendirilmesi (diversiyonu) gerekir. Bu, çeşitli tekniklerle gerçekleştirilebilir.

error: Content is protected !!