• Go to:

İntravenöz ürografi (İVÜ), üriner sistemin incelenmesi için bir başka görüntüleme tekniğidir. BT-ürografi mevcut olmadığında İVÜ, üst idrar yollarının değerlendirilmesi için kullanılabilir. Küçük veya yüzeyel tümörleri (CIS) tespit edemez ve lenf nodlarına veya komşu organlara yayılımın tespiti için önerilmez.

İVÜ’de bir kontrast madde (boya) damar yoluyla vücuda enjekte edilir ve karnın x-ışını ile görüntüsü alınır. Böbrekler, kontrast maddeyi üriner sisteme salarlar ve bu da x-ışını altında üriner sistemin görünürlüğünü artırır.

İntravenöz kontrast madde alerjik reaksiyona neden olabildiğinden, doktorunuz herhangi bir alerji olup olmadığını soracaktır. Böbrekleriniz bu muayene için normal şekilde çalışmalıdır, bu nedenle böbrek fonksiyonlarını kontrol etmek için BT taramasından önce bir kan örneği alınır. Antidiyabetik ilaçlar alıyorsanız, doktorunuz sizden birkaç gün boyunca almayı kesmenizi isteyebilir.

error: Content is protected !!