Selim prostat büyümesi

Prostat nedir?

Prostat alt idrar yollarında, mesanenin alt kısmında, üretranın etrafına yerleşmiş bir bezdir (Şekil 1). Yalnızca erkeklerde bulunur. Semende bulunan bir sıvı salgılar. Prostat, ejakülasyon sırasında semenin dışarı atılmasına yardımcı olan düz kas liflerini içerir.

Sağlıklı bir prostat, yaklaşık olarak iri bir ceviz büyüklüğündedir ve hacmi 15-25ml’dir. Erkekler yaşlandıkça prostat da yavaş bir şekilde büyür.

Selim prostat büyümesi

Prostat hastalıkları genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Elli yaş üstündeki erkeklerde alt idrar yollarında rahatsız edici belirtilere yol açarlar. Bu belirtiler daha sıklıkla selim prostat büyümesi (SPB) olarak bilinen bir hastalık olan prostatın büyümesinden kaynaklanır (Şekil 2). Başka şartlar da bu semptomlara yol açabilir ve doktorunuz bunları gözönünde bulundurur.

Selim prostat büyümesi sıklıkla görülen bir durumdur. Yaşlanmayla birlikte erkeklerde oluşan hormonal değişikliklerle ilişkilidir. Prostat hastalıkları çok endişe verici olabilir ancak SPB’nin prostat kanseri olmadığının bilinmesi önemlidir. SPB tedavi edilmediği durumda bile prostat kanserine dönüşmez. Ancak selim prostat büyümesi ve prostat kanseri yaşla birlikte gelişebilir ve beraber görülebilir. Endişelerinizi gidermek için ürologunuza danışmalısınız.

HPB, SPB ve HPE nedir?

huylu prostat büyümesi (HPB), her erkekte belli ölçülerde oluşan selim nitelikli bir durumdur. Bu durum, erkeklerin yaşlanmasıyla ortaya çıkan hormon değişiklikleriyle ilgilidir.

Bu erkeklerin yaklaşık yarısında HPB, iyi selim prostat büyümesiyle (SPB) sonuçlanabilir. Buna karşılık bu büyüme, iyi huylu prostat engellemesi (HPE) olarak adlandırılan bir durumda idrar akışını engelleyebilir.

HPE, iyi huylu prostat büyümesi olan erkeklerin yaklaşık yarısında ortaya çıkar. Doktorunuz bu üç terimden birini kullandığında aynı durumu kastediyor olabilir çünkü bu durumların hepsi birbiriyle yakından ilgilidir.

Şekil 1: Alt üriner sistemde sağlıklı bir prostat.
Şekil 1: Alt üriner sistemde sağlıklı bir prostat.
Şekil 2: Büyümüş prostat üretra ve mesaneye baskı oluşturur.
Şekil 2: Büyümüş prostat üretra ve mesaneye baskı oluşturur.

Belirtiler

Selim prostat büyümesi (SBP) normal idrar yaptığınız yolu etkileyebilir. Bu, büyüyen prostatın, mesane çıkışında idrar yoluna baskı yapması nedeniyle ortaya çıkar.

Belitiler bazen hafif olabilir. Örneğin daha sık idrar yapma ihtiyacı hissedersiniz veya mesanenizi tam boşaltmanız güçleşebilir. Bu hafif belirtiler yaşlanma sürecinin –hareket-hafıza ve esneklikteki azalma gibi – normal bir parçası olabilir. Doktorunuz bu hafif belirtileriniz için tedavi önermeyebilir.

Belirtiler bazen çok rahatsız edici olabilir ve yaşam kalitenizi olumsuz etkileyebilir. Bu durumda tedaviden yarar görebilirsiniz.

Genellikle alt idrar yolu semptomları (bakınız) olarak adlandırılan bu semptomların nedeni çoğu zaman SPB olabilir ve boşaltma sistemini etkileyen diğer şartlardan kaynaklanabilir.

Belirtilerin tipleri

SPB ile ilişkili belirtiler idrar yapmayı değişik yollarla etkileyebilir:

 • Mesanede idrarının tutulmasını (depolama)
 • İdrar yapılmasını (işeme)
 • İşeme sonrası nasıl hissettiğinizi (işeme sonrası)

Depolama belirtileri:

 • Normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı
 • Gece idrar yapmak için uyanma ihtiyacı
 • Ani idrar yapma ihtiyacı ve bu ihtiyacın ertelenememesi
 • İstemsiz idrar kaçırma

İşeme belirtileri:

 • Zayıf akımlı idrar yapma
 • Çatallı ve dağınık idrar akımı
 • Kesik kesik idrar yapma
 • Ikınarak idrar yapma
 • İdrar yapmaya başlamadan önce bekleme
 • İdrar yapmanın çok uzun sürmesi

Miktürasyon (işeme) sonrası belirtiler:

 • Mesanenin tam boşalmadığı hissi
 • İşeme sonrası iç çamaşırına istemsiz idrar kaçırma

Teşhis

Doktor ve hemşireler belirtilerinize neyin sebep olduğunu anlamak için bir takım testler yaparlar. Buna tanıdenir.

Önceki bölümde listelenen belirtiler yalnızca SPB’ni değil birçok hastalığın işareti olabilir. Bu yüzden doktorunuz tanı koymadan önce bir takım testlere ihtiyaç duyabilir. Öncelikle, doktor veya hemşireniz sizin tıbbi özgeçmişinizi öğrenir ve fizik muayenenizi yapar. Daha sonra idrar ve kan testleri, mesane ve prostatınızın görüntülenmesi ve gerektiğinde de diğer testler gerçekleştirilebilir.

Bu bölümde tanı ve farklı ülkelerde değişiklik gösteren durumlar hakkında genel bilgi sunulmaktadır.

Toggle titleTıbbi özgeçmiş

Doktorunuz detaylı tıbbi özgeçmişinizi alır ve belirtileriniz hakkında sorular sorar. Siz de doktorunuza bir hazırlık yaparak yardımcı olabilirsiniz:

 • Daha önce geçirdiğiniz cerrahi işlemlerin listesini hazırlayın
 • Kullandığınız ilaçların listesini hazırlayın
 • Rahatsız olduğunuz diğer hastalıklarınızdan bahsedin
 • Yaşam tarzınızdan bahsedin (spor yapma, sigara kullanma, alkol ve diyet)
 • Mevcut belirtileriniz tanımlayın
 • Şikayetlerinizin ne kadar zamandır olduğunu not edin

Doktorunuz belirtilerinizi anlamak, ne kadar sıklıkta olduğunu ve yaşam kalitenizi ne kadar etkilediğini öğrenmek için sizden bir sorgulama formu doldurmanızı isteyebilir. IPSS, ICIQ Erkek AÜSS, Danimarka Prostat Semptom Skoru (DAN-PSS) gibi çeşitli sorgulama formları vardır. En sık kullanılan sorgu formu Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS)’dur. Hafiften şiddetliye doğru 0 ve 5 puan arasında belirtilerinizin puanlandığı toplam 7 soruyu içerir.

Fizik muayene

Doktor veya hemşireniz genel fizik muayene yapacaktır. Bu muayenede şunlar araştırılır:

 • Dolu ve gergin mesane (mesaneniz tam boşalmadığı için gerilebilir)
 • Penis ve yumurtalık derisinde hasar (üriner inkontinansın / idrar tutamamanın belirtisi)
 • Üretradan akıntı (enfeksiyonun belirtisidir)
 • Penis, skrotum ve testislerdeki anormalikler

Ayrıca, doktorunuz parmakla rektal muayene yaparak prostatın boyut, şekil ve kıvamını inceler (Şekil 1). Bu muayene parmakla rektal muaye (PRM) olarak adlandırılır.

Şekil. 1: Prostatın boyut, şekil ve kıvamını hissetmek için parmakla rektal muyanesi yapılır.
Şekil. 1: Prostatın boyut, şekil ve kıvamını hissetmek için parmakla rektal muyanesi yapılır.

İdrar testi

Test için idrar vermeniz gerekecektir. Bu test idrarınızda enfeksiyon veya kan olup olmadığını gösterecektir.

Kan testi

Tanının bir parçası olarak doktorunuz, böbrek fonksiyonunuzu öğrenmek için kan testi yapacaktır. Ayrıca prostat-spesifik antijen (PSA) düzeyinizin yüksek olup olmadığını da kontrol etmek isteyebilir. PSA, prostat tarafından üretilen bir proteindir ve erkeklerde selim prostat büyümesinde, prostat iltihabında ve prostat kanserinde yükselebilir. Doktorunuz, tavsiyede bulunmadan önce bu testin muhtemel sonuçlarını size açıklayacaktır.

İdrar günlüğü

Doktorunuz idrar günlüğü tutmanızı sizden isteyebilir. Bu günlükte ne kadar sıvı aldığınız, ne sıklıkta ve ne kadar idrar yaptığınızı not edersiniz. İdrar günlüğü doktorunuzun belirtilerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olduğu için önemlidir.

Evinizde idrar miktarınızı ölçekli bir kap ile kolayca ölçebilirsiniz. Saat kullanarak ne sıklıkta idrara gittiğinizi, idrarınızın miktarını (mililitre) ve idrar yapmanızın ne kadar sürdüğünü (saniye) not edersiniz (Şekil 1).

Şekil 1: Evde idrar akış oranının ölçülmesi.

 

Evde idrar akım oranı ölçmeniz size şunları anlatır:

 • Normal idrar akışı, saniyede 15 mililitrenin üzerindedir
 • Eğer idrar akışınız saniyede 10 mililitre veya daha az ise ve birtakım semptomlarla karşılaşıyorsanız, ürologunuza görünmeniz gerekir

Evde yapılan ölçüm hastanede veya klinikte yapılan kadar hassas değildir. İdrar akım oranınız konusunda doktorunuza danışınız.

 

 

 

Üroflovmetri

İdrar akımını elektronik olarak kaydeden basit bir testtir. Hastanede veya klinikte özel olarak kolayca yapılabilir. Bu testte üroflovmetre denilen bir kap içine idrar yapılır (Şekil 1). Bu test doktorunuzun büyümüş prostatın alt idrar yolunda bir tıkanıklığa sebep olup olmadığını kontrol etmesine yardımcı olur.

Şekil 1: Sık kullanılan bir üroflovmetri kabı.
Şekil 1: Sık kullanılan bir üroflovmetri kabı.

İdrar yollarının görüntülenmesi

Mesanenize ve prostatınıza yüksek frekanslı ses dalgaları ile görüntü oluşturan ultrasonografi (ultrason olarak da bilinir) yapılır.

veya hemşire, idrar yaptıktan sonra mesanenizde ne kadar idrar kaldığını kontrol etmek için mesanenizi ultrason ile muayene edecektir. Bu bilgi belirtilerinizin SPB’nin bir komplikasyonu olan kronik üriner retansiyonu ile ilişkili olup olmadığını anlamada yardımcı olur.

Ultrason prostat hacminin ölçümünde de kullanılabilir. Böylece sizin için en uygun tedavi yönteminin seçiminde yardımcı olabilir.

Ürodinamik değerlendirme

Ürodinami testi, işeme döngünüz ve mesane kaslarınızın nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yapılır. Test sırasında, doktorunuz mesane ve karın basıncını ölçmek için üretra ve rektumunuza kateterler yerleştirir.

Üretraya konulan kateterden verilen steril su ile mesaneniz yavaşça doldurulur. Böylece mesanenizin idrar ile doluşu taklit edilir. Mesaneniz dolduğunda, bir üroflovmetre içine idrarınızı yaparsınız.

Test sonuçları kateterlerin bağlı olduğu bir ekranda görülür. Bazen daha net sonuçlar almak için, kateterler yerindeyken testin tekrarlanması gerekebilir fakat kateterler ikinci test için zaten yerinde olacaktır.

Doktorunuz bu testi aşağıdaki durumlarda isteyebilir:

 • Nörolojik işlev bozukluğunuz varsa
 • Daha önce pelvik veya prostat cerrahisi geçirmiş iseniz
 • İşeme sonrası mesanenizde çok fazla idrar kalıyorsa
 • Sizin yaş grubunuzda SPB nadir görülüyorsa
 • Ürolog, belirtilerinizin sebebinin anlaşılması için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsa

Tedavisi

Bekle gör

Eğer iyi huylu prostat büyümeniz (SPB) var fakat sıkıntı veren herhangi bir alt idrar yolu semptomuyla (AÜSS) karşılaşmadıysanız, bu durumunuzun için genelde ilaca veya cerrahi müdahaleye ihtiyacınız olmaz. Bu durumda üroloğunuz hastalığınızı, bunun nasıl ilerleyebileceğini, belirti ve sorunlarınızın üstesinden nasıl gelebilceğinizi anlatacaktır. Ürologunuz hastalığınızı ilerleyen aylar veya yıllar içerisinde yakından izleyecek ve gerektiği durumda tedaviye başlayacaktır. Buna bekle-gör denir.

Belirtileriniz hafifse ve yaşam kalitenizi bozmadığını düşünüyorsanız bekle-gör sizin için iyi bir alternatiftir. Bu yaklaşım pasif bir yol olmayıp, hastalığınızın ilerlemediğinden emin olmak için yapılan düzenli kontrolleri içerir.

SPB’si olan çoğu erkek için herhangi bir tedaviye başlanmadan önce bekle gör tedavisi önerilir. Bu dönemde ciddi komplikasyonlar çok nadir olduğu için sıklıkla önerilir. Gerçekten bazı belirtileriniz kendiliğinden düzelebilirken, bazıları yıllarca ilerlemeden kalabilir.

Bekle-gör tedavisi:

 • Belirtilerinizin değerlendirilmesi
 • Fizik muayene
 • Kan ve idrar testleri
 • Hastalığınız konusunda eğitim
 • Destekleme ve rahatlatma
 • Yaşam tarzı ve kendini idare etme önerilerini kapsar

Yaşam tarzı önerileri

 • Günde en az 1 litre sıvı tüketin ve daha fazla sıvı alabileceğiniz konusunda doktorunuza danışın
 • Sıcak iklimli bir bölgede yaşıyorsanız veya çok fazla fiziksel aktivitede bulunuyorsanız daha fazla sıvı tüketin
 • Uzun yolculuklar öncesinde veya sırasında sıvı alımınızı azaltın
 • Gece idrara kalkmanızı önlemek için akşamları daha az sıvı tüketin
 • Daha fazla idrar üretimine ve mesane tahrişine sebep olacağı için alkollü ve kafeinli içeceklerden sakının
 • Haftada 2 veya 3 kez spor yapın. Hareketsizlik idrar yapmanızı güçleştirecek ve üriner retansiyona sebep olacaktır
 • Dengeli ve çok yönlü beslenin
 • Alt karın bölgenizi her zaman kuru ve sıcak tutmaya çalışın. Yüzme sonrası kuru kıyafetler bulundurun ve kurulanıp giyinin. Soğuk ve nem idrar yapma ihtiyacınızı artırır ve üriner enfeksiyona sebep olabilir
 • İdrarın saçılmasından dolayı tuvalet oturağı ve banyo yüzeyi ıslanabilir. Bunu önlemek için bazı erkekler oturarak idrarını yapmayı bazıları ise bir kap içine idrarını yapıp daha sonra onu tuvalete boşaltmayı tercih eder

Kendini idare etme

Genel yaşam tarzı önerilerinin yanında, siz de günlük yaşantınızda SPB’nin sebep olduğu belirtileri aktif olarak yönetebilirsiniz. Kendini idare etme tedavisi belirtilerinizi azaltabilir ve rahatsızlığınızı dengeli tutabilir.

 • Her idrar yaptığınızda mesanenizi tam boşaltın. Oturmanız buna yardımcı olacaktır
 • İşeme sonrası mesanenizin tam boşalmadığını hissediyorsanız, 5 dakika sonra tekrar deneyin
 • İstemsiz idrar kaçırmaya yönelik olarak küçük bir ped kullanın
 • İşeme sonrası yumurtalığınızın alt kısmından parmaklarınızla üretra üzerine basınç uygulayın ve penis tabanından baş kısmına doğru sıvazlayarak idrarınızın son damlalarını dışarı atın. Bu hareket iç çamaşırınızın ıslanmasını önlemede yardımcı olacaktır
 • Sıkışma hissinden kendinizi uzaklaştırmanız için solunum egzersizleri yapın
 • Dikkatinizi idrar yapmaktan başka bir yöne kaydırmak için penis veya perinenize basınç uygulayın (Şekil 1)
 • Sıkışma hissiniz olduğu zaman, kendinizi “bekleme ve tutma” konusunda cesaretlendirin. Böylece mesaneniz daha fazla idrar biriktirme konusunda çalışır ve siz de daha az sıklıkta idrar yaparsınız
 • Diyetinizi düzenleyerek kabızlıktan sakının
 • Soğuk havaya aniden maruz kalmaktan sakının ve alt karın bölgenizi sıcak tutun

İlaç tedavisi

Selim prostat büyümesi (SPB) tanısı konulan hastalara ilaç tedavisi önerilir. Bu tedavi, belirtiler rahatsız edici düzeyde olduğu ve yaşam kalitesini etkilediği zaman önerilir. Bu bölümde doktorunuzla tartışabileceğiniz değişik ilaç tedavileri açıklanmaktadır. Sizin için en uygun tedavinin ne olduğuna birlikte karar verebilirsiniz.

Bu kararı vermede etkili olan faktörler:

 • Belirtileriniz
 • Prostatın boyutu
 • Tıbbi özgeçmişiniz
 • Ülkenizdeki mevcut ilaçlar
 • Kişisel tercihleriniz ve değerleriniz

SBP ile ilişkili belirtilerin tedavisinde çeşitli ilaç grupları kullanılır:

 • Bitkisel ilaçlar
 • Alfa-blokerler
 • 5 Alfa-redüktaz inhibitörleri (5ARI)
 • Muskarinik reseptör antagonistleri (MRA)
 • Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri (PDE5)
 • Bu ilaçların kombinasyonları

Her bir grup ilaç farklı bir yoldan etkisini gösterir ve farklı etki ve yan etkilere sahiptirler.

Cerrahi tedavi

Size selim prostat büyümesi (SBP) teşhisi konuldu ve doktorunuz cerrahi tedavi önerdi. Bu bölümde doktorunuzla konuşabileceğiniz farklı tedavi seçenekleri anlatılmaktadır. Size en uygun tedavi yöntemine birlikte karar verebilirsiniz.

Karar vermenizi etkileyen faktörler şunlardır:

 • Belirtileriniz ve hayat kaliteniz
 • Prostatınızın büyüklüğü
 • Tıbbi özgeçmişiniz
 • Hastanenizdeki mevcut tedavi yöntemi ve doktorunuzun tecrübesi. Ürologunuza önerilen tedavi yöntemi hakkındaki tecrübesini sorun. Operasyonunuzu yapacak cerrahın komplikasyon oranını bilme hakkınız var
 • Kişisel öncelikleriniz ve değerleriniz. Hastalar için uygun tek bir tedavi yöntemi yoktur

Cerrahi müdahaleyi ne zaman düşünmeliyim?

 • İlaç tedavisi almanıza rağmen belirtileriniz kötüleşirse
 • SPB komplikasyonları geliştiğinde veya bu risk arttığında. Bu komplikasyonlar şunları içerir:
  • Böbrek yetmezliği
  • Böbreklerde genişleme
  • İdrar yapamama (üriner retansiyon)
  • Tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonu
  • İdrarda tekrarlayan kanama
 • İlaç tedavisini tolere edemiyorsanız
 • Cerrahi tedaviyi ilaç tedavisine tercih ediyorsanız

Cerrahi tedavi sırasında doktor prostatın büyüyen kısmını (adenom olarak bilinir) çıkarır. Farklı cerrahi tedavi yöntemleri vardır. Hepsinin amacı belirtilerinizi gidermek, idrar akışını düzeltmektir.

Başlıca tedavi yöntemleri:

 • Transuretral prostat rezeksiyonu (TURP)
 • Transuretral prostat insizyonu (TUIP)
 • Açık prostatektomi
 • Lazer tedavileri
 • Prostat stentleri
 • Transuretral iğne ablasyonu (TUNA)
 • Transuretral mikrodalga tedavisi (TUMT)

Bu bölümde ayrıca etanol ve botilinyum toksin enjeksiyonları da anlatılacaktır. Bu işlemlerin etkileri üzerine araştırmalar halen devam etmekte ve deneysel olarak kullanılmaktadırlar.

Her işlemin kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardır. Tedavi seçimi kişisel durumunuza ve tercihlerinize göre yapılır.

Bu bölümde farklı ülkelerde değişiklik gösteren cerrahi tedavi yöntemleri ve durumlar hakkında genel bilgi sunulmaktadır.

Yeni yöntemler

Günümüzde etanol ve botulinyum toksin enjeksiyonları, SPB için bir tedavi alternatifi olabileceği düşünülerek araştırılmaktadır. Bugün deney aşamasında ve klinik çalışmalarda uygulansalar da gelecekte kabul görebilirler.

Prostat içine etanol enjeksiyonu

Saf alkol olan etanol, üretradan veya rektumdan prostat içine enjekte edilir. Amaç prostat boyutunu küçültmek, idrar akımını artırmaktır.

Prostat içine botulinyum toksin enjeksiyonu

Botulinyum toksini piyasada Botox ile yaygın bir şekilde bilinmektedir. Kozmetik cerrahide kullanılan güçlü toksik bir maddedir. SPB’de kullanıldığında sinir uçlarından iletimi engelleyerek, prostat düz kaslarını gevşetir. Prostat boyutunu küçülterek idrar akımını artırır. Üretra, rektum veya perineden enjekte edilebilir. Son çalışmalar, SPB geçiren erkeklerin alt idrar yolu semptomlarının tedavisinde botülinyum toksin kullanılmasını desteklememektedir.

Yaşam ile SPB

Erkekler yaşlandıkça büyüyen prostatın sebep olduğu belirtilerle baş etmek zorunda kalır. Bazılarında bu durum mutsuzluk ve huzursuzluğa sebep olurken, diğerleri yalnızca hafif rahatsızlık hisseder.

Bunların dışında, hastalar aynı belirtileri farklı hissedebilir. Örneğin bir hasta gece idrar yapmak için uyanmaktan çok rahatsız olabilirken, bu durum bir diğerini etkilemeyebilir. Bu yüzden kişisel tercrübeleriniz ve yaşam kaliteniz hafife alınamaz. Bunlar tanısal testler ve tedavi sonuçları kadar önemlidir.

Kaliteli bir yaşam fiziksel ve ruhsal sağlığı birlikte içerir. Kendinizi sağlıklı hissetmenizin yanında, SPB ile birlikte yaşamanın psikolojik baskısını üzerinizde hissetmemeniz de önemlidir. Belirtileri kontrol altında tutmanın birçok yolu vardır. Bu belirtiler sizin toplum içinde ilişkilerinizde, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatınızdaki paylaşımlarınızda mutlu olmanızı engellememelidir. Belirtiler sizi rahatsız ediyorsa yardım aramalı, aile doktorunuz veya bir ürologa danışmalısınız.

Sosyal yaşantınıza etkileri

Ani sıkışma hissi ve çok sık idrar yapma ihtiyacı gibi SPB belirtileri sosyal yaşantınızı olumsuz etkileyebilir. Bazı hastalar bu belirtilerden çok rahatsız olur ve sosyal aktivitelerden uzaklaşırlar. Yakınlarında tuvaletin olmadığı bir yerde bulunmaktan korkarlar. Gece idrar yapmak için sık uyandıkları ve yeterince uyuyamadıkları için enerji seviyeleri düşer ve günlük aktivitelerini yapmakta zorlanırlar.

Sosyal aktivitelerden uzaklaşmak sorunlarla baş etmenin en kolay yolu gibi görünebilir. Ancak bu durum yalnızlaşmaya ve keyif aldığınız sosyal yaşantınızdan kendinizi alıkoymaya sebep olabilir. Belirtilerinizin üstesinden gelmenize yardımcı olacak ürologunuzdan profesyonel destek almalısınız.

Kişisel ilişkiler ve cinsellik

SPB belirtileri kişisel ilişkilerinizi ve cinsel yaşamınızı olumsuz etkileyebilir. İlgi çekici, kendinden emin hissetmeniz veya bedeninizi her zaman kontrol edemediğiniz için partnerinizle yakınlaşmanız zorlaşabilir. İdrar kaçırma ve ani sıkışmalar sizi mahcup edip, gururunuzu zedeleyebilir. İlişkiyi sürdürememe ve erektil disfonksiyon gibi ilaç tedavilerinin yan etkileri de bu duruma katkıda bulunur.

Cinsellik çoğu erkek için hayatlarında çok önemli olduğu için bu değişikliklerle idare etmek çok zor olabilir. Hatta bazı erkekler inkâra veya depresyona girebilir. Bu nedenlerden dolayı SPB’nin hayat kalitesi üzerindeki etkileri göz ardı edilemez.

SPB ile yaşamak yalnızca sizin için değil, partneriniz için de zor bir durumdur. Günlük kişisel ilişkileriniz kadar cinsel hayatınız da etkilenebilir. Partneriniz çok fazla konuşmayıp rahatsız olabilir. Ancak önemli olan sizin partnerinizle bu durumun üstesinden en iyi şekilde nasıl gelebileceğinizi açıkça konuşmanızdır.

Ürologunuzla cinsel hayatınızı konuşmanız rahatsız edici olabilir, ancak korkularınızla baş etmenin en etkin yolu budur. Partneriniz ve ürologunuzla birlikte cinsel hayatınızdaki öncelikleri belirleyebilir, en uygun tedavi yöntemini seçebilirsiniz. SPB ile yaşamanızı kolaylaştıracak, belirtileri gidermenin ve cinsel hayatınızı düzeltmenin birçok yolu vardır.

Yardım arama

SPB mahrem ve özel bir hastalıktır. Erkeklerin çoğu hastalığını hiç kimseyle konuşmamayı veya doktora gitmemeyi tercih eder. Çünkü:

 • Tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olabileceğinden korkarlar
 • Yanlış tanı konulmasından korkarlar
 • Doktora kolayca ulaşamazlar
 • Hastanede kötü tecrübeleri olmuştur
 • Benzer hastalık için tedavi edilirken olumsuz şeyler yaşayan arkadaşları veya akrabaları vardır
 • Tedavi yöntemlerini bilmemektedirler
 • Maddi sorunları vardır
 • Yaşlarından veya hastalıklarından dolayı kendilerini dışlanmış hissederler

Bu sebepler inandırıcı olmasına rağmen, yardım aramanıza ve yaşam kalitenizi yükseltmenize engel olmamalıdır. Prostat rahatsızlığınızın hayatınıza hükmetmesine izin vermeyin.

Doktorunuza soracağınız sorular

Rahatsızlığınız hakkında pek çok sorunuz olabilir. AÜD’nin SPB hasta bilgilendirme formu bu soruların çoğunu içerir ancak özel kişisel durumunuzla ilgilenmez. Bunları konuşabileceğiniz en uygun kişi ürologunuzdur ve bu konuda utanmamalısınız.

Doktorunuza sorabileceğiniz sorulardan bazıları:

 • Testlerimin sonuçları neler ve ne anlama geliyor?
 • Kanser miyim?
 • Bana ne olacak?
 • Tedavi görmediğim takdirde ilerleyen aylar veya yıllarda neler olacak?
 • Bana neden bu tedaviyi önerdiniz?
 • Bu tedaviden ne fayda görebilirim?
 • Rahatsızlığımı tedavi edecek mi?
 • Bu tedaviye ne kadar ihtiyacım olacak?

Bu bilgilendirme formu Temmuz 2013’de güncellenmiştir.

Bu broşür AÜD Hasta Bilgilendirme Formu’nun SPB kısmıdır. Selim prostat büyümesi hakkında genel bilgi içerir. Kişisel tıbbi hastalığınız hakkında sorularınız varsa, doktorunuza veya profesyonel sağlık ekibine danışmalısınız.

Bu bilgi, Avrupa Üroloji Derneği (AÜD)’nin AUD Üro-Teknoloji Bölümü (ESUT), Europa Uomo ve Avrupa Üroloji Hemşireleri Derneği (AÜHD) ile ortak çalışmasının ürünüdür.

Bu broşürün içeriği AÜD Kılavuzları ile aynı doğrultudadır.

Bu ve diğer ürolojik hastalıklar hakkında bilgiyi internet sitemizde bulabilisiniz: http://patients.uroweb.org

Yazarlar:

 • Prof. Thorsten Bach – Hamburg, Almanya
 • Prof. Alexander Bachmann – Basel, İsviçre
 • Prof. Louis Denis – Antwerp, Belçika
 • Dr. Günter Feick – Gehrden, Almanya
 • Prof. Stavros Gravas – Larissa, Yunanistan
 • Dr. Hashim Hashim – Bristol, İngiltere
 • Prof. Rolf Muschter – Rotenburg, Almanya
 • Dr. Cosimo De Nunzio – Roma, İtalya
 • Mr. Hans Ransdorp – Bussem, Hollanda
 • Prof. Jens Rassweiler – Heilbronn, Almanya
 • Ms. Maria Russo – Orbassano, Torino, İtalya
 • Dr. Roman Sosnowski – Varşova, Polonya
 • Prof. Andrea Tubaro – Roma, İtalya

This information was updated by the EAU Patient Information Working Group, March 2018