• Go to:

Botulinum toksini ya da bilinen adıyla Botox® genellikle kozmetik cerrahisi amaçlı kullanılır. UUI için semptomlara neden olan sinirlerin aktivitesini azaltmak için mesane duvarına enjekte edilir. Bu tedavi ile idrar sıklığında ve sıkışma inkontinansında iyileşme sağlanabilir.

Botulinum toksini enjeksiyonu genellikle lokal anestezi altında uygulanır. Bazen diğer anestezi teknikleri de uygulanabilir. Doktorunuz üretra içerisinden mesaneye girmek için bir çeşit endoskop olan sistoskop kullanır. Ekranda mesanenizin yüksek kaliteli görüntüsünü izlemek için sistoskobun ucunda kamera vardır. Doktorunuz mesane duvarınızdaki farklı alanlara düşük dozlarda botulinum toksin enjekte eder (Şekil 1).

İşlemin etkisi zamanla geçecektir ve 4-9 ay sonra tedaviyi tekrarlamak gerekebilir. Bazı hastalarda (%10’un altında) botulinum toksini enjeksiyonu sonrası idrar yapmakta güçlük meydana gelebilir ve bu kişiler için kateter ihtiyacı doğabilir. Botulinum toksini enjeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonu riskini arttırabilir ve doktorunuz reçetesine antibiyotik yazabilir.

Şekil 1: Mesane duvarına botolimum toksin injeksiyonu.
Şekil 1: Mesane duvarına botolimum toksin injeksiyonu.
error: Content is protected !!