• Go to:

Radikal nefrektomi lokalize böbrek kanseri için cerrahi tedavi seçeneğidir. Amaç böbreğin tümünü ve etrafındaki yağlı dokuyu çıkarmaktır. Bu cerrahi tümörü çıkarıp geride böbrek dokusu bırakmanın mümkün olmadığı durumlarda yapılır. Genellikle evre 2 böbrek kanserleri veya parsiyel nekreftominin uygun olmadığı evre 1 tümörler için genellikle önerilir. Çoğu insan büyük sorunlar yaşamadan tek fonksiyonel böbrek ile yasayabilir.

Radikal nefrektomi için öncelikle genel anestezi alırsınız. Cerrahi sırasında tümörün tarafına ve boyutuna bağlı olarak sırt üstü veya yan yatarsınız.

Radikal nefrektomi nasıl yapılır?

Öncelikle tümör boyutu belirlenir. Tümör ekimini önlemek için cerrah böbreği etrafını saran koruyucu yağ tabakası ile birlikte tutar. Daha sonra renal arter, renal ven ve üreteri böbrekten ayırır (Şekil 1). Sonunda böbreği çıkarır.

Radikal nefrektomi laparoskopik cerrahi ile yapılabilir. Bu tür bir işlem için, karnınızın içine plastik tüpler yerleştirilir. Doktorunuz böbreği çıkarmak için aletleri bu tüplerin içinden sokar. Böbreğinizin yüksek çözünürlüklü görüntüsünü bir monitörde izlemenize imkan veren bir kamera bu tüplerden birinin içinden yerleştirilir (Şekil 2).

Laparoskopik cerrahi açık cerrahiye kıyasla daha çabuk iyileşme sağlar. Ancak tekniği zahmetlidir ve doktorunuzun bu tür cerrahi işlemlerde tecrübeli olması gerekir. Laparoskopik radikal nefrektomi robotik cerrahi sistem yardımıyla da yapılabilir.

Açık radikal nefrektomi bazı tıbbi durumlarda ve laparoskopik cerrahinin hastanenizde olmadığı durumlarda önerilebilir. Açık radikal nefrektomi için cerrah böbrek ve tümöre ulaşmak için karın duvarını keser. Laparoskopik cerrahiye kıyasla daha uzun iyileşme dönemi vardır ve cerrahi sonrası ağrı ve komplikasyon riski laparoskopiye kıyasla fazladır.

Böbrek tümörünün radikal nefrektomi ile çıkarılmasında açık veya laparoskopik cerrahi benzer etkinliğe sahiptir.

Sekil 1: Tümör böbreğin tümü ile birlikte çıkarılır.
Sekil 1: Tümör böbreğin tümü ile birlikte çıkarılır.
Şekil 2: Laparoskopik cerrahi için cerrah karın boşluğuna cerrahi aletleri küçük kesilerden sokar.
Şekil 2: Laparoskopik cerrahi için cerrah karın boşluğuna cerrahi aletleri küçük kesilerden sokar.

Cerrahiye nasıl hazırlanırım?

Doktorunuz isleme nasıl hazırlanacağınızı detaylı bir şekilde anlatacaktır. Anesteziye hazırlık için cerrahiden 6 saat önce yememeli, içmemeli veya sigarayı bırakmalısınız. Eğer ilaç kullanıyorsanız doktorunuza bildirin. Cerrahiden birkaç günce ilaç alımını bırakmanız gerekebilir.

İşlemin yan etkileri nelerdir?

Hastaneden genellikle cerrahinin 3 ila 7 gün sonrasında çıkarsınız. Hastanede kalma süresinin ülkeler arasında farklı olabileceğini unutmayın. Açık cerrahi sonrası birkaç hafta boyunca ameliyat tarafınızda hafif ağrı hissedebilirsiniz.

Cerrahiden sonraki 4-6 hafta için öneriler

  • Günlük 1-2 litre sıvı, özellikle su için5 kilodan ağır yük kaldırmayın
  • Ağır egzersiz yapmayın
  • Aldığınız ilaçlar için danışın

Doktorunuza veya hastanenize gitmeniz gereken durumlar

  • Ateşiniz olursa
  • Aşırı kan kaybı veya ağrı olursa
  • Cerrahi sonrası destek için lokalize böbrek kanseri için destek blumunu okuyunuz.

Tedavinin etkisi nedir?

Radikal nefrektomi lokalize böbrek kanserinin tedavisinde sık uygulanan bir tedavidir. Cerrahiden 5 yıl sonra hastaların %90 civarı halen kansersizdir. Tek böbrekli kaldığınız için kronik böbrek yetmezliği riskiniz artmıştır. Azalmış böbrek fonksiyonu kardiyovasküler hastalık için bir risk faktörüdür.

Takip nasıl olmalı?

Böbrek kanseri için radikal nefrektomi sonrası doktorunuz dümenli takip programı planlayacaktır. Bu kontrollerin ne sıklıkta olacağı çıkarılan tümörün sınıflamasına bağlıdır (tanı ve sınıflama kısmına bakınız). Takip 5 yıl sürer. Takip sırasında sık kullanılan testler karın BT ve ultrason ile tarama, akciğer filmi ile idrar ve kan testleridir.

error: Content is protected !!