• Go to:

Topikal tedavi nedir?

Topikal tedavi ilaçların deriye uygulanması anlamına gelir. Alprostadilin iki özel formülasyonu topikal tedavi için onaylıdır. Bunlardan ilki penis ucundan yerleştirilen (intraüretral) üretral pelet formunda bir ilaçtır. İkincisi ise penis ucunda, üretranın dış açıklığına uygulanan krem formunda bir ilaçtır.

Topikal tedavileri ne zaman düşünmeliyim?

Alprostadil, sertleşme sorunu tedavisinde kullanılan ve bilinen bir ilaçtır. Genellikle ikinci basamak tedavinin bir parçası olarak görülseler de birinci basamak tedavide de kullanımları olabilir.

Alprostadil kremin en önemli avantajı sistemik yan etkilerin çok nadir görülmesi ve diğer ilaçlar (örneğin, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan veya heparin, warfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlarla) ile birlikte kullanımında herhangi bir kısıtlama olmamasıdır.

Topikal tedaviler nasıl etki eder?

Alprostadil üretradan emilir ve penis damarlarının düz kaslarında gevşeme sağlayarak kan akımını artırır. Alprostadil krem alprostadilin absorpsiyonunu kolaylaştırmak için permeasyon artırıcı içerir.

Etki mekanizması intraüretral alprostadilinkine benzer.

Topikal tedaviler ne zaman önerilmez?

Aşağıdakilerden herhangi biri var ise veya alprostadile alerjiniz var ise alprostadil kullanmamalısınız:

  • orak hücreli anemi veya orak hücreli anemi taşıyıcılığı,
  • lösemi,
  • kemik iliği tümörü (multipl miyelom),
  • eğri veya yapısı bozuk penis,
  • penil fibrozis veya Peyronie hastalığı,
  • penil implant bulunması.

Yan etkiler nelerdir?

İntraüretral alprostadiline bağlı en sık görülen yan etkiler genellikle kan basıncı düşüklüğünün eşlik ettiği sersemlik hissi ile bölgesel ağrıdır. Üretral kanama ve üriner sistem enfeksiyonları bazı hastalarda gözlenebilse de, penil fibrozis ve priapizm çok nadir gözlenirler.

Topikal alprostadilin yalnız, peniste kızarıklık, peniste yanma ve acı hissinin olduğu bölgesel yan etkileri nedeniyle avantajlıdır. Sistemik yan etkiler çok nadir görülür.

Alprostadili kullanmanızın güvenli olduğundan emin olmak için, doktorunuza şu durumlardan herhangi biri sizde varsa söyleyin:

  • kan pıhtısına bağlı geçirilmiş olay öyküsü,
  • kalp hastalığı, yüksek kan basıncı (hipertansiyon),
  • kanama veya pıhtılaşma bozukluğu; veya
  • kan yoluyla bulaşabilecek bir hastalık (hepatit veya HIV gibi)

Bu ilacın cinsel aktivitede bulunduğunuz partnerinize geçmesini önlemek için prezervatif kullanın.

error: Content is protected !!