• Go to:

Mesane nedir?

Mesane böbreklerden üretilen idrarı depolayan organdır.Kas yapıdan oluşur, kese şeklindedir ve yaklaşık 500 cc idrar depolayabilir (Şekil 1a ve b).

İnsanların çoğu mesane henüz yarım dolu iken doluluk hisseder. Mesaneyi boşaltmak için gevşeyebilmeniz gerekir. Bu durum uygun sosyal ve çevresel faktörler varlığında mümkün olur; örneğin tuvalet ya da özel ayrılmış alan varlığı gerekir. Daha sonra beyin, mesanenin idrarı dışarı atmasını başlatmak için sinyal yollayacaktır.

İdrar yapma sıklığı bir çok faktöre bağlıdır. Özellikle de; alınan sıvı miktarı ile ilgilidir. Birçok insan tüm gün boyunca, günde 8 kereden az, gecede ya 1 kez idrara çıkar ya da hiç idrar yapma ihtiyacı duymaz.

Şekil 1a: Erkek alt üriner sistemi.
Şekil 1a: Erkek alt üriner sistemi.
Şekil 1b: Kadın üriner sistemi.
Şekil 1b: Kadın üriner sistemi.

Bu bilgiler Ekim 2018 tarihinde güncellenmiştir.

Bu bilgiler Avrupa Üroloji Derneği (EAU) ve Türk Üroloji Derneği (TÜD) işbirliği ile hazırlanmıştır. Broşürdeki bilgiler EAU kılavuzlaı ışığında düzenlenmiştir.

Katkıda bulunanalr:

  • Prof. Christopher Chapple Sheffield, United Kingdom
  • Prof. Stavros Gravas Larissa, Greece
  • Dr. Nadir Osman Sheffield, United Kingdom

TÜD ile işbirliği içinde:

error: Content is protected !!