• Go to:

Avrupa Üroloji Birliği’nin temel amacı, Avrupa’daki ürolojik hasta bakımı seviyesini yükseltmektir ve bu da uzun yıllar boyunca ürologlara yönelik eğitim ve bilim programlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda bu sürecin bir sonraki etkili aşamasının sadece kamuoyunun, hastaların ve ailelerinin EAU misyonuna daha fazla katılmaları ve bir parçası haline gelmeleri halinde gerçekleştirilebileceği açıkça görülmüştür. İyi bilgilendirilmiş hastalar, kendilerini endişelendiren konularda daha rahat konuşabilirler, kendi durumlarını ve tedavilerini deneyimleme biçimleri hakkında daha kolay bilgi paylaşabilirler. Bu da doktor ile hasta arasında anlamlı bir diyalog oluşmasını destekleyerek hasta bakımının gelişmesinin önünü açmaktadır.

Misyonumuz

Avrupa’daki her bir üroloji hastası, en üst kalitede hasta bilgilendirme hizmetine ulaşabilmelidir.

EAU Hasta Bilgilendirme girişiminin misyonu, üroloji alanında en son bilimsel bulguları, uzman önerilerini ve hasta ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran ve güvenilir hasta bilgilendirme hizmeti sağlamaktır. Bu bilgiler, tüm tercümelerinde içerik ve kalite yönünden tutarlı ve farklı ülkelerde yaşayan hastalara yönelik olmalıdır. EAU hasta bilgilendirme projesi, EAU Ana Kurallarıyla paralellik taşır.

Vizyonumuz ve amacımız

Bu internet sitesinde önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hastalara yönelik bilgiler, eğitim amaçlı videolar ve tüm üroloji şartlarını ele alan veri indirmelerinden oluşan kapsamlı bir kütüphane yer alacaktır. Bilgiler, en son bilimsel bulguları ve uzman tavsiyelerini göz önünde bulundurarak düzenli bir biçimde güncellenecek ve bütün Avrupa dillerine tercüme edilecektir.

O noktaya nasıl ulaşacağız?

Amacımıza ulaşmak için bu internet sitesinde yayınlanan materyallerin geliştirilmesine, gözden geçirilmesine, tercüme edilmesine ve uyarlanmasına katkıda bulunan coşkulu partnerlerle birlikte çalışıyoruz. Partner ağımız geliştikçe daha geniş bir alana ulaşabilecek ve düzenli olarak yeni materyaller ile diller ekleyebileceğiz. Ayrıca gerek duyduğumuz bütün uzmanlığı bu projeye taşımak için EAU’nun kapsamlı altyapısına güvenmeye devam edeceğiz.

Hastalara yönelik bilgilerin sunulduğu bir yer var mı?

İnternette hastalara yönelik bol miktarda bilgi bulunmakta ve her gün birçok farklı materyal oluşturulmaktadır. Bu bilgilerin bazıları, hastaneler veya ulusal sağlık hizmetleri gibi güvenilir kaynaklar tarafından sunulmakta fakat önemli bir bölümü de güvenilmeyen ve çarpık kaynaklardan gelmektedir. Hasta bilgilendirmeye yönelik yeni bir kaynağı internette sunarak güvenilir bilgi tedarikçileri ağına anlamlı bir katkı yaptığımıza, hastaların ve ailelerinin kendilerini daha kolay eğitmelerini mümkün kıldığımıza inanıyoruz.

error: Content is protected !!