• Go to:

Lékař a zdravotní sestra provádí řadu vyšetření, k objasnění vašich příznaků či potíží. To se nazývá diagnóza.

Příznaky uvedené v předchozí části mohou ukazovat nejen na BPH, ale i mnoho jiných chorob. To je důvod, proč budete muset podstoupit několik vyšetření, aby lékař mohl stanovit diagnózu. Nejprve lékař nebo zdravotní sestra odebere anamnézu a provede tělesné vyšetření. Pak se může provést vyšetření moče, krve a pořízení snímků vašeho močového měchýře a prostaty, eventuelně další testy, pokud budou potřeba.

Tato část poskytuje obecné informace o diagnóze a postupy v různých zemích se mohou lišit.

Lékař odebere podrobnou anamnézu a bude vám klást otázky týkající se příznaků. Můžete pomoci svému lékaři tím, že se na konzultaci připravíte:

 • Udělejte si seznam předchozích chirurgických zákroků
 • Udělejte si seznam léků, které užíváte
 • Uveďte jiná onemocnění, kterými trpíte
 • Popište svůj životní styl (cvičení, kouření, alkohol a strava)
 • Popište aktuální příznaky / potíže
 •  Uveďte, jak dlouho potíže máte

Lékař vás může také požádat o vyplnění dotazníku, aby objasnil vaše potíže, jak často se vyskytují a jak moc ovlivňují kvalitu vašeho života. Existuje několik dotazníků, včetně IPSS dotazníku, ICIQ Male LUTS, Danish Prostate Symptom Score (DAN-PSS). Nejvíce používaný dotazník je Mezinárodní prostatické symptomové skóre (IPSS). Skládá se ze sedmi otázek ke zhodnocení závažnosti příznaků stupnicí 0 až 5, od mírných až po těžké.

Tělesné vyšetření

Váš lékař nebo zdravotní sestra provedou obecné tělesné vyšetření. Budou zahrnovat kontrolu:

 • Naplněného močového měchýř (močový měchýř může být protažený, pokud není zcela prázdný)
 • Poškození kůže na penisu a šourku (známka močové inkontinence)
 • Výtoku z močové trubice (příznak infekce)
 • Abnormalit na penisu, šourku a varlatech

Kromě toho provede lékař rektální vyšetření prstem, aby zhodnotil velikost, tvar a konzistenci prostaty (obr. 1). Toto vyšetření se nazývá digitální rektální vyšetření (DRE) neboli per rectum.

Obr. 1: Vyšetření per rectum ke zhodnocení velikosti, tvaru a struktury prostaty.
Obr. 1: Vyšetření per rectum ke zhodnocení velikosti, tvaru a struktury prostaty.

Mikční deník

Váš lékař vás může požádat o vedení mikčního deníku. Zde poznamenejte, jak často a kolik pijete, jak často chodíte močit a kolik vymočíte. Mikční deník je důležitý, protože pomáhá vašemu lékaři objasnit vaše potíže a příznaky.

Objem moče můžete doma snadno měřit pomocí odměrky. Pomocí stopek můžete zaznamenat dobu močení. Poznamenejte si množství moči (v mililitrech) a čas trvání močení (v sekundách) (obr. 2).

Obr. 2: Měření průtoku moči doma.
Obr. 2: Měření průtoku moči doma.

Vyšetření moči

Budete muset poskytnout vzorek moči na vyšetření. To ukáže, zda máte infekci močových cest, a potvrdí nebo vyloučí stopy krve v moči.

Uroflowmetrie

Uroflowmetrie  je jednoduchý test, který elektronicky zaznamenává tok moči. To lze snadno provést v soukromí v nemocnici nebo na klinice. Vymočíte se do přístroje, který se nazývá Uroflowmetr (obr. 3). Toto vyšetření pomůže zjistit, zda zvětšená prostata způsobuje blokádu v dolních cestách močových.

Co vám měření průtoku moče doma může říci:

 • Normální průtok moči je vyšší než 15 ml za sekundu
 • Pokud váš průtok moči je 10 ml za sekundu nebo méně a máte potíže, měli byste navštívit svého urologa
 • Měření doma není nikdy tak přesné jako v nemocnici nebo na klinice. Nezapomeňte konzultovat proud moči se svým lékařem.
Obr. 3: Běžný typ uroflowmetru.
Obr. 3: Běžný typ uroflowmetru.

Vyšetření krve

V rámci stanovení diagnózy lékař provede vyšetření krve, ke zjištění funkce ledvin. Lékař také může doporučit zkontrolovat hladinu prostatického specifického antigenu (PSA). PSA je protein produkovaný prostatou, který může být zvýšen u mužů s benigní hyperplazií prostaty, zánětem nebo rakovinou prostaty. Lékař vám vysvětlí možné důsledky tohoto testu před tím, než vám jej doporučí.

Urodynamické vyšetření

Urodynamické vyšetření se provádí k získání informací o vašem močení a práci svalů močového měchýře. Během vyšetření vám lékař zavede cévku do močové trubice a konečníku pro měření tlaku v močovém měchýři a v břiše.

Močový měchýř se pomalu naplní sterilní vodou přes cévku v močové trubici. Tímto způsobem je simulováno plnění močového měchýře močí. Po naplnění močového měchýře se vymočíte do uroflowmetru.

Výsledky vyšetření jsou zobrazeny na obrazovce, která je připojena k měřícím cévkám. Někdy se test opakuje k zjištění přesných výsledků, ale cévky zůstávají během druhého vyšetření na stejném místě.

Váš lékař se může rozhodnout vám provést toto vyšetření, pokud:

 • Máte neurologické onemocnění (dysfunkci)
 • Jste po pánevní operaci nebo operaci prostaty
 • Zůstává vám moč v močovém měchýři po močení
 • Pokud je BPH neobvyklá pro vaši věkovou skupinu
 • Pokud urolog potřebuje více informací k objasnění vašich potíží
error: Content is protected !!