• Go to:

Cytoredukční nefrektomie je doporučována u metastatického renálního karcinomu v případě, že jste schopni tuto operaci podstoupit a pokud lze tumor odstranit. Cílem je odstranit co největší možnou část tumoru. Pro provedení může být nutné odstranit okolní orgány jako je slezina nebo slinivka břišní, anebo část střev nebo jater.
Při cytoredukční nefrektomii dostanete celkovou anestezii. V průběhu zákroku budete ležet na boku nebo na zádech v závislosti na umístění a na velikosti tumoru.

Standardem je otevřená cytoredukční nefrektomie. Nejdříve je určena velikost tumoru a lékař zkontroluje, které okolní tkáně nebo orgány byly postiženy. Chirurg pak provede řez břišní stěnou k přímému přístupu k ledvině. K prevenci tumour spillage (šíření tumoru), chirurg drží vaší ledvinu pokrytou ochrannou vrstvou tukové tkáně. Chirurg nakonec oddělí renální tepnu, renální žílu a močovod od ledviny a ledvinu odstraní.

Cytoredukční částečná nefrektomie

V případě, že primární tumor ledviny není příliš velký nebo pokud vaše druhá ledviny nemá dobrou funkci, může lékař doporučit cytoredukční částečnou nefrektomii. Jedná se o vzácný zákrok. Cílem je odstranit část ledviny, která byla ovlivněna nádorem a ponechat co nejvíce zdravé ledvinné tkáně intaktní. Tento výkon lze provést prostřednictvím otevřené operace nebo laparoskopicky.

Další možností je léčba tumoru ablační terapií. Ablační terapie může být buď radiofrekvenční ablace (RFA) nebo kryoterapie. Cílem těchto postupů je zabít nádorové buňky teplem (RFA) nebo zmrazením (kryoterapie). Může to být provedeno pod lokální nebo celkovou anestezií.

Metastazektomie

Lékař může doporučit další operaci k odstranění metastatických nádorů. Je to doporučeno pouze tehdy, pokud je technicky možné odstranit metastázy a jste schopni podstoupit náročnou operaci. Tento zákrok může pomoci, jestliže máte velké bolesti nebo jiné příznaky způsobující nepříjemné pocity.

Jak se mám připravit na výkon?

Lékař vám podrobně poradí, jak se na výkon připravit. Nesmíte jíst, pít nebo kouřit 6 hodin před výkonem, vzhledem k přípravě na celkovou narkózu. Pokud užíváte nějaké předepsané léky, poraďte se o tom se svým lékařem. Možná je budete muset přestat užívat několik dní před výkonem.

Jaké jsou vedlejší účinky výkonu?

Po cytoredukční nefrektomii můžete mít několik týdnů menší bolesti v boku.

Doporučení pro 4-6 týdnů po operaci:

  • V závislosti na doporučení lékaře vypijte 1-2 litry denně, zejména vodu
  • Nezvedejte nic těžšího než 5 kilo
  • Neprovádějte žádné těžké cviky
  • Promluvte si o předepsaných lécích s vaším lékařem

Jděte ihned k vašemu lékaři nebo zpět do nemocnice jestliže:

  • Máte teplotu
  • Máte pokles v krevním obrazu
  • Máte akutní bolesti
  • Máte krev v moči

Jaký je dopad terapie?

Pokud je cytoredukční terapie úspěšná, dává vám šanci na delší život s méně vedlejšími účinky.

Jaké bude další sledování?

Po cytoredukční nefrektomii pro renální karcinom, vám lékař obecně doporučí farmakoterapii.

error: Content is protected !!