• Go to:

Paliativní péče je koncept péče s cílem optimalizovat kvalitu vašeho života, pokud se nemůžete vyléčit z vaší nemoci. Během paliativní péče jste vy a vaši blízcí podporováni multidisciplinárním týmem. Spolu budete řešit tělesné, psychologické, sociální a duchovní záležitosti. Paliativní péče zahrnuje kontrolu vašich příznaků a lékařskou terapii bolesti.

Tým paliativní péče může poskytovat tuto péči v nemocnici nebo u vás doma. Další možností je hospicová péče. Hospic je instituce, která poskytuje péči v závěrečné fázi života.

Promluvte si s týmem paliativní péče a s rodinou o vašich pocitech a přáních. Je důležité prodiskutovat:

  • Vaše symptomy a jak moc vás trápí
  • Možnosti získání pomoci s úklidem, praním, vařením, pokud ji potřebujete
  • Finanční záležitosti
  • Právní otázky jako např. poslední vůli
  • Je-li něco, co chcete učinit nebo kam byste se rádi podívali. Tým paliativní péče může pomoci s praktickými záležitostmi, jako je např. invalidní vozík, pokud jej potřebujete
  • Kde chcete strávit poslední fázi života: doma nebo v hospici. Jestliže chcete být doma, tým paliativní péče prověří, zda je to možné
  • Pokud byste chtěli mluvit s někým, kdo vás může podpořit, jako např. psycholog či duchovní poradce

Role rodiny a přátel

Jako člen rodiny nebo blízký přítel hrajete důležitou roli v paliativní péči. Můžete pomoci s praktickými záležitostmi jako uklízení, praní nebo vaření. Tým paliativní péče můžete také podpořit v péči o vašeho partnera, člena rodiny nebo přítele. Zeptejte se týmu paliativní péče na možnosti získání profesionální domácí péče, pokud cítíte, že ji potřebujete.

Pokud cítíte, že si potřebujete s někým promluvit, požádejte tým paliativní péče, vašeho praktického lékaře nebo duchovního. Tým paliativní péče vám může poskytnout kontakt na lidi, kteří vám mohou pomoci s vašimi pocity.

Organizace pacientů rovněž nabízí podporu pro členy rodiny nebo přátele.

error: Content is protected !!