• Go to:

Neurostimulace, nebo-li nervová stimulace, zvaná také neruromodulace, je metoda, kdy jsou elektrickými pulzy stimulovány sakrálních nervy, které inervují močový měchýř.

Existují dva typy neurostimulace:

  • stimulace tibiálního nervu jehlou zavedenou přes kůži na úrovni kotníku
  • sakrální neurostimulace – zavedení elektrody oblasti zad, k sakrálním nervům

Tibiální neurostimulace

Při této stimulaci Vám lékař zavede jehlu s elektrickým napětím přes kůži k tibiálnímu nervu, který probíhá za vnitřním kotníkem, nahoru po lýtku a do sakrálních nervových pletení.

Základní léčebný cyklus se skládá z 12 stimulací. Stimulace se provádí vždy jednou týdně a trvá okolo 30 minut. Časem efekt této procedury klesá a je nutno ji zopakovat.

Obr. 1: Stimulace tibiálního nervu.
Obr. 1: Stimulace tibiálního nervu.

Sakrální neurostimulace

Léčba probíhá ve dvou stupních. Na začátku Vám lékař přes kůži zavede elektrodu a zkusí, jak močový měchýř reaguje na nervovou stimulaci. Pokud je odpověď na elektrické impulzy příznivá, čeká Vás operace, při které Vám lékař implantuje programovatelný pulzní generátor do oblasti, kde bude možno stimulovat sakrální nervy. Toto zařízení bude kontrolovat elektrickou stimulaci nervů, které dosahují k měchýři. Stimulace redukuje hyperaktivitou měchýře a může výrazně zmírnit Vaše obtíže.

Při chirurgickém zákroku je malé riziko rozvoje infekce a můžete přechodně cítit bolesti nebo nepříjemné pocity v oblasti implantace. Časem může dojít ke změně polohy elektrody (posunu), to způsobí nepříjemné pocity. Je možné, že po změně polohy elektrody nebude elektroda dobře fungovat. Po několika letech dojde k opotřebování baterie a přístroj přestane fungovat. Pokud přestane přístroj fungovat, je nutná jeho výměna cestou další operace.

Obr. 2: Stimulace sakrálních nervů.
Obr. 2: Stimulace sakrálních nervů.
error: Content is protected !!