• Go to:

Močová inkontinence je nedobrovolný nekontrolovatelný únik moči. Když k tomuto stavu dochází pravidelně, považujeme to za onemocnění. Riziko rozvoje inkontinence stoupá s věkem, ale u mladších jedinců k ní může docházet také. Častější je u ženské části populace.

Úniky moči jsou doprovázeny nepříjemnými pocity, které u některých pacientů zamezí vyhledání lékařské odborné pomoci.

Pokud jsou Vaše úniky časté a obtěžují Vás, či snižují kvalitu Vašeho života, je důležité, abyste vyhledali lékařskou pomoc.

Tyto informace byly aktualizovány v listopadu 2018.

Tyto informace byly vytvořeny Evropskou urologickou asociací (EAU).

Tento obsah je v souladu s osvědčenými postupy EAU.

Autoři příspěvků:

  • Prof. Dr. Frank van der Aa – Leuven, Belgium
  • Dr. Jean-Nicolas Cornu – Paris, France
  • Ms. Sharon Holroyd – Leeds, United Kingdom
  • Prof. Dr. José Enrique Robles – Navarra, Spain
  • Ms. Eva Wallace – Dublin, Ireland
error: Content is protected !!