• Go to:

Každý urologický pacient v Evropě musí mít přístup k vysoce kvalitním informacím pro pacienty.
Posláním iniciativy EAU “Informace pro pacienty” je poskytovat spolehlivé informace pro urologické pacienty, které obsahují nejnovější vědecké poznatky, odborná doporučení a reagující na potřeby pacientů. Tyto informace musí být obsahově i kvalitativně konzistentní ve všech překladech a relevantní pro pacienty žijící v různých zemích. EAU informace pro pacienty jsou v souladu s doporučenými postupy Evropské urologické společnosti.

Naše poslání

Každý urologický pacient v Evropě musí mít přístup k vysoce kvalitním informacím pro pacienty.
Posláním iniciativy EAU “Informace pro pacienty” je poskytovat spolehlivé informace pro urologické pacienty, které obsahují nejnovější vědecké poznatky, odborná doporučení a reagující na potřeby pacientů. Tyto informace musí být obsahově i kvalitativně konzistentní ve všech překladech a relevantní pro pacienty žijící v různých zemích. EAU informace pro pacienty jsou v souladu s doporučenými postupy Evropské urologické společnosti.

Naše vize a cíle

Během několika let budou na tomto webu informace pro pacienty, vzdělávací video a rozsáhlá knihovna s materiály ke stažení pokrývající všechny urologické situace. Informace budou pravidelně aktualizovány, aby odrážely nejnovější vědecké poznatky a doporučení odborníků, a budou přeloženy do všech evropských jazyků.

Je zde místo pro více informací pro pacienty?

Na internetu je mnoho informací pro pacienty a každý den je vytištěno mnoho různých materiálů.

Některé z těchto informací pochází z důvěryhodných zdrojů, jako jsou nemocnice nebo zdravotnická zařízení, ale mnoho jich pochází z nespolehlivých a ne objektivních zdrojů. Věříme, že se poskytnutím dalšího spolehlivého internetového zdroje informací pro pacienty připojíme k síti důvěryhodných poskytovatelů informací, které pacientům a jejich rodinám umožní snadnější vzdělávání.

error: Content is protected !!