• Go to:

Parciální nefrektomie je chirurgická možnost léčby lokalizovaného karcinomu ledvin. Je doporučována, kdykoliv je to možné. Cílem je odstranit část ledviny zasaženou nádorem a ponechat co nejvíce zdravé ledvinné tkáně.

Při částečné nefrektomii budete v celkové anestezii (narkóze). V průběhu operace budete ležet na boku nebo na zádech v závislosti na umístění a velikosti nádoru.

Nejdříve se stanoví přesná poloha tumoru. Renální arteriální svorka je užita k zastavení prokrvení ledviny během zákroku k minimalizaci krevní ztráty. To umožňuje odstranění celého nádoru. Někdy je užit drcený led pro snížení teploty ledviny během zákroku a k prevenci poškození z nedostatku krevního průtoku.

Poté, co je nádor odstraněn, chirurg sešije ránu a v případě nutnosti použije další prostředky k zastavení krvácení (Obr. 1).

V případě, že nádor napadl sběrný systém ledviny, může chirurg použít JJ-stent pro zajištění průtoku moče močovým traktem. Stent bude odstraněn po zhojení rány a navrácení průtoku moče k normálu. Může to trvat od několika dnů do několika týdnů (Obr. 2).

Obr. 1: Při parciální nefrektomii je odstraněn tumor s ponecháním co nejvíce možného množství zdravé tkáně ledviny
Obr. 1: Při parciální nefrektomii je odstraněn tumor s ponecháním co nejvíce možného množství zdravé tkáně ledviny
Obr. 2: JJ-stent je založen pro zajištění odtoku moče močovým traktem.
Obr. 2: JJ-stent je založen pro zajištění odtoku moče močovým traktem.

Otevřená nebo laparoskopická chirurgie

Parciální nefrektomie může být provedena jako otevřená nebo laparoskopická operace.

Otevřená operace je standardem při parciální nefrektomii. Chirurg provádí řez břišní stěnou pro přímý přístup k ledvině a nádoru.

Laparoskopická parciální nefrektomie je minimálně invazivní operací. Při tomto druhu zákroku lékař vloží do břicha malé plastové tuby. Skrze tyto tuby operatér může zavádět nástroje potřebné k odstranění nádoru. Jedna z těchto malých tub je užita k vložení kamery, která chirurgovi umožňuje vidět kvalitní obraz ledviny na monitoru (Obr. 3). Laparoskopickou operaci lze také provést pomocí roboticky asistované chirurgie.

Laparoskopická operace zpravidla vede k rychlejšímu zotavení ve srovnání s otevřenou operací, ale technika je náročná a lékař musí mít zkušenosti s tímto typem operace.

Pro odstranění nádoru ledviny parciální nefrektomií je laparoskopická i otevřená operace stejně účinná.

Obr. 3: Pro laparoskopickou operaci chirurg zavede chirurgické nástroje přes malé řezy v břišní stěně.
Obr. 3: Pro laparoskopickou operaci chirurg zavede chirurgické nástroje přes malé řezy v břišní stěně.

Jak se mám připravit na operaci?

Váš lékař vám podrobně poradí, jak se k výkonu připravit. Nesmíte jíst, pít nebo kouřit 6 hodin před operací z důvodu celkové anestezie. Pokud užíváte nějaké léky, promluvte si o tom se svým lékařem. Možná je budete muset přestat užívat několik dnů před výkonem.

Jaké jsou vedlejší účinky zákroku?

Obvykle můžete opustit nemocnici mezi 3 a 7 dny po operaci. Mějte na paměti, že délka pobytu v nemocnici se může lišit v různých zemích. Po otevřené parciální nefrektomii, můžete mít bolesti v boku několik týdnů.

Doporučení pro následujících 4-6 týdnů po operaci:

  • Pijte 1-2 litry denně, zejména vodu
  • Nezvedejte nic těžšího než 5 kilo
  • Neprovádějte žádné těžké cviky
  • Promluvte si o lécích, které užíváte
  • Pokud je to nutné, projednejte datum odstranění JJ-stentu se svým lékařem

Jděte ihned k vašemu lékaři nebo zpět do nemocnice jestliže:

  • Se u vás objeví horečka
  • Máte krev v moči
  • Máte velkou ztrátu krve nebo bolesti

Jaký je dopad terapie?

Parciální nefrektomie je běžným zákrokem pro lokalizovaný karcinom ledviny. Více než 95 % pacientů zůstává bez onemocnění více jak 5 let po operaci. Výhoda dvou funkčních ledvin po operaci přispívá k celkové funkci ledvin a k celkovému zdravotnímu stavu.

Jaké bude další sledování?

Po částečné nefrektomii pro karcinom ledviny váš lékař naplánuje pravidelné následné kontroly. Jak často jsou kontroly zapotřebí, závisí na klasifikaci odstraněného tumoru. Sledování trvá nejméně 5 let. Běžným vyšetřením při kontrolních návštěvách je CT břicha, ultrazvuk, rentgenový snímek plic a vyšetření moče a krve.

error: Content is protected !!