• Go to:

Pokud nesouhlasíte s chirurgickou léčbou, je možné použít léky, které zastavují tvorbu androgenů. Nejčastějšími léky jsou LHRH agonisté a LHRH antagonisté. Účelem těchto léků je zastavit růst nádoru pomocí chemické kastrace. Jak je toho dosaženo, se liší u každé skupiny léčiv. Každý lék se liší také ve způsobu podání.

Pokud jste někdy v minulosti měl kardiovaskulární zdravotní potíže, může Vám být před zahájením hormonální terapie doporučena kontrola kardiologem.

LHRH

Tvorba testosteronu je řízena z mozku. Mozek vytváří několik hormonů, které pomáhají ovlivňovat tvorbu jiných hormonů. Nazývají se uvolňující hormony. Konkrétně zde u hormonů uvolňujících androgeny mluvíme o luteinizační hormon uvolňujících hormonech (LHRH). V léčbě karcinomu prostaty se léky ovlivňující LHRH využívají k zastavení tvorby androgenů.

LHRH agonisté

LHRH agonisté zastavují tvorbu testosteronu ve varlatech. Jsou podávány jako depotní (zásobní) injekce do podkoží či do svalu. Tyto injekce vytvoří zásobu, které vydrží 1, 3, 6 či 12 měsíců. Nejlepší volbu pro Vás stanoví lékař.

Krátce po aplikaci první injekce LHRH agonisté přechodně zvýší hladinu testosteronu. Tento jev je známý jako flare efekt. Nárůst testosteronu může způsobit zvětšení nádoru a vzácně vést k potížím při močení. Proto Vám lékař může předepsat nízkou dávku antiandrogenů, aby tak předešel tomuto jevu.

LHRH antagonist

Jedná se o novou formu léčiv. Není třeba je v prvních týdnech kombinovat s antiandrogeny, protože zmíněný flare efekt a s ním související potíže nezpůsobují. Degarelix je nejčastěji užívaný LHRH antagonista. Je třeba ho podávat každý měsíc do podkoží.

Antiandrogeny

Antiandrogeny blokují působení testosteronu. Výsledkem toho nádor zpomalí svůj růst nebo úplně přestane růst. Nejběžněji užívané antiandrogeny jsou cyproteron acetát, flutamid a bicalutamid. Jsou dostupné v tabletách a užívají se každý den.

Cyproteron acetát se obvykle užívá 2x – 3x denně. Flutamid se užívá 3x denně. Bicalutamid, nejběžnější antiandrogen, se užívá jednou denně.

Jaké jsou nežádoucí účinky hormonální léčby?

Hormonální léčba zastavuje tvorbu nebo blokuje působení mužských hormonů a vede ke kastraci. Vaše tělo může na kastraci reagovat různými způsoby. Nejčastější nežádoucí účinky kastrace jsou:

  • návaly horka
  • nižší sexuální touha
  • porucha erekce
  • osteoporóza (řídnutí kostní hmoty)
  • zvýšené riziko srdečních onemocnění
  • diabetes mellitus (cukrovka)

Můžete také pociťovat bolest, například kloubů, zad, kostí nebo svalů.

Změna hormonálních hladin může ovlivnit Vaši krev a zapříčinit vysoký krevní tlak, závratě a tvorbu modřin. Můžete mít vyšší riziko infekcí, zejména v nose nebo krku, nebo močové infekce.

Ztráta chuti a úbytek hmotnosti může být také z důvodů kastrace. Může souviset s průjmy, zácpou nebo zvracením v důsledku změn hladin hormonů.

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat kašel, dušnost, bolesti hlavy a otoky končetin.

Různé léčby mohou způsobit různé nežádoucí účinky.

LHRH antagonisté mohou zapříčinit alergickou reakci.

Antiandrogeny mohou způsobit otoky prsou, které se nazývají gynekomastie, v některých případech mohou být bolestivá. Jako prevenci gynekomastie lékař může doporučit ozáření prsou před začátkem hormonální léčby. Ve výjimečných případech je nutnost operace k odstranění prsních žláz.

Antiandrogeny mohou zhoršit návaly horka. To se dá léčit nízkými dávkami estrogenů. Estrogeny zvyšují riziko srdečních onemocnění. Flutamid způsobuje průjmy.
Vedlejší účinky hormonální terapie jsou individuální. Závisí také na celkovém zdravotním stavu a typu podávané léčby. Více o tom, jak se vypořádat s vedlejšími účinky hormonální terapie, si přečtěte v kapitole Podpora pro hormonální léčbu.

Postupem času se nádorové buňky mohou stát odolnými k hormonální léčbě a nádor začne znovu růst. To se označuje jako kastračně rezistentní karcinom prostaty. Za jak dlouho se rozvine, se u pacientů liší.

Doplňková (dodatečná) léčba

Během sledování hladin PSA se může ukázat, že nádor nemusel být kompletně odstraněn, a Vy budete potřebovat další léčbu k odstranění nádorových buněk. Nejčastější metody jsou:

error: Content is protected !!