• Go to:

Zavedení umělého svěrače je další z možností druhé line léčby středně těžké až těžké stresové inkontinence. Ručně kontrolovaná pumpa Vám umožňuje ovládat manžetu svěrače umístěnou kolem močové trubice pod hrdlem měchýře.

Obvykle je použití umělého svěrače možností volby u pacientů, kde selhala některá z předchozích možností, nebo se používá přímo na léčbu středně těžké až těžké inkontinence. Lékař Vám provede urodynamické vyšetření, aby vyloučil kontraindikace této metody. Více informací o vyšetřeních najdete v obecné části o močové inkontinenci. Musíte být schopni zvládat kontrolu pumpy a tím ovládání svěrače. Před samotnou operací Vám lékař nebo sestra vysvětlí, jak se s tímto přístrojem zachází.

Jak se umělý svěrač zavádí?

Operace probíhá v celkové nebo spinální anestezii. Před operací Vám lékař zavede močový katetr k vyprázdnění močového měchýře. Poté chirurg řezem v podbřišku zavede manžetu okolo močové trubice a umístí rezervoár. Nakonec je do labií umístněna pumpa, která je spojená s dalšími částmi přístroje (Obr. 1). Manžeta je ponechána otevřená až do chvíle, kdy ji lékař aktivuje, většinou několik týdnů po operaci.

Obr. 1: Zavedení umělého svěrače u ženy.
Obr. 1: Zavedení umělého svěrače u ženy.

Jak se připravím na zákrok?

Před zákrokem Vás lékař požádá o vzorek moči k vyloučení přítomnosti močové infekce. Při pozitivním nálezu v moči je nutné preléčit infekci antibiotiky. Před celkovou anestezií je nutné nejíst, nepít a nekouřit nejméně 6 hodin (nejčastěji od půlnoci před operací). Pokud užíváte nějaké léky, proberte to s Vaším lékařem. Je možné, že některé budete muset před operací vysadit. Váš lékař Vás na to včas upozorní, doporučí, i kdy můžete léky opět užívat.

Jak dlouho potrvá návrat k běžnému životu?

Do 24 hodin po operaci vám lékař odstraní močovou cévku. K prevenci infekčních komplikací se zavádění umělého svěrače zpravidla provádí za podávání antibiotik. Pokud močíte bez obtíží a v měchýři nejsou vysoká rezidua, budete propuštěni do domácí péče během několik dní od zákroku.

Po operaci potřebuje Vaše tělo čas na zotavení. Manžeta se aktivuje až po zahojení dolních močových cest, zpravidla s odstupem 4 – 6 týdnů od výkonu. Proto bezprostředně po operaci bude i nadále docházet k úniku moči. Mohou se objevit bolesti v operační ráně, bolesti v pánvi nebo při močení.

Doporučení na období 4-6 týdnu po operaci:

 • denní příjem tekutin, nejlépe vody, 1-2 l
 • nezvedejte nic těžšího než 5 kg, vynechejte těžké cvičení
 • vyměňte koupele za sprchování
 • nechoďte do sauny a termálních koupelí
 • upravte svůj jídelníček, tak abyste se vyhnuli zácpě
 • vyhněte se pohlavnímu styku

Lékařskou pomoc musíme vyhledat:

 • při zvýšené teplotě, horečce
 • když se nemůžete vymočit
 • když krvácíte nebo máte bolesti
 • při sekreci tekutiny z operační rány nebo při intenzivní bolesti v operační ráně

VÝHODY

 • vysoká šance na vyléčení stresové inkontinence
 • dlouhotrvající řešení
 • vysoká šance návratu k normálnímu močení i u pacientek s těžkou inkontinencí

NEVÝHODY

 • riziko poškození močového měchýře nebo močové trubice
 • nízké riziko poškození střeva nebo pánevního cévního zásobení
 • riziko protruze svěrače do močové trubice nebo měchýře
  •riziko mechanického selhání zařízení
  •riziko infekce
  •inkontinence až do aktivace zařízení
error: Content is protected !!