• Go to:

Radikální nefrektomie je chirurgická možnost léčby lokalizovaného karcinomu ledvin. Cílem je odstranit celou ledvinu a okolní tukovou tkáň. Tato operace je provedena, když není možné odstranit nádor a ponechat část ledviny intaktní. Obecně je doporučována pro karcinom ledviny stádia II nebo pro stadium I, pokud není možná parciální nefrektomie. Většina lidí může žít pouze s jednou funkční ledvinou bez větších komplikací.

Při radikální nefrektomii dostanete celkovou anestezii (narkózu). V průběhu operace budete ležet na boku nebo na zádech v závislosti na umístění a velikosti nádoru.

Nejprve je určena velikost tumoru. Aby se předešlo rozlití tumorózních hmot (tumour spillage), chirurg udržuje ledvinu pokrytou ochrannou vrstvou tukové tkáně. Poté operatér oddělí renální tepnu, renální žílu a močovod od ledviny (Obr. 1). Nakonec je odstraněna ledvina.

Radikální nefrektomie může být provedena laparoskopicky. Při tomto druhu zákroku lékař vloží do břicha malé plastové tuby. Skrze tyto tuby operatér může zavádět nástroje potřebné k odstranění ledviny (Obr. 2). Jedna z těchto malých tub je užita k vložení kamery, která umožňuje operatérovi vidět kvalitní obraz ledviny na monitoru.

Laparoskopická operace zpravidla vede k rychlejšímu zotavení ve srovnání s otevřenou operací. Nicméně technika je náročná a lékař musí mít zkušenosti s provedením tohoto typu operace. Laparoskopická radikální nefrektomie může být také provedena pomocí roboticky asistované chirurgie.

Otevřenou radikální nefrektomii lze doporučit v některých konkrétních případech, anebo pokud laparoskopická operace není k dispozici ve vaší nemocnici. Při otevřené radikální nefrektomii chirurg provádí řez břišní stěnou pro přímý přístup k ledvině a nádoru. Tento postup má delší čas zotavení a je zde větší riziko bolesti nebo komplikací po výkonu ve srovnání s laparoskopií.

Pro odstranění nádoru ledviny radikální nefrektomií je otevřená i laparoskopická operace stejně účinná.

Obr. 1: Nádor je odstraněn spolu s celou ledvinou.
Obr. 1: Nádor je odstraněn spolu s celou ledvinou.
Obr. 2: Pro laparoskopickou operaci chirurg zavede chirurgické nástroje přes malé řezy v břišní stěně.
Obr. 2: Pro laparoskopickou operaci chirurg zavede chirurgické nástroje přes malé řezy v břišní stěně.

Jak se připravit k operaci?

Váš lékař vám podrobně poradí, jak se k výkonu připravit. Nesmíte jíst, pít nebo kouřit 6 hodin před operací z důvodu celkové anestezie. Pokud užíváte nějaké léky, promluvte si o tom se svým lékařem. Možná je budete muset přestat užívat několik dnů před výkonem.

Jaké jsou vedlejší účinky zákroku?

Obvykle můžete opustit nemocnici mezi 3 a 7 dny po operaci. Délka pobytu v nemocnici se může lišit v různých zemích. Můžete zaznamenat menší bolesti v boku několik týdnů po otevřené radikální nefrektomii.

Doporučení pro následujících 4-6 týdnů po operaci:

  • Pijte 1-2 litry denně, zejména vodu
  • Nezvedejte nic těžšího než 5 kilo
  • Neprovádějte žádné těžké cviky
  • Promluvte si o lécích, které užíváte

Jděte ihned k vašemu lékaři nebo zpět do nemocnice jestliže:

  • Se u vás objeví horečka
  • Máte krev v moči
  • Máte velkou ztrátu krve nebo bolesti

Jaký je dopad terapie?

Radikální nefrektomie je běžným zákrokem pro lokalizovaný karcinom ledviny. Okolo 90 % pacientů je až 5 let po výkonu bez onemocnění. Vzhledem k tomu, že jste přišli o jednu funkční ledvinu, je zde zvýšené riziko chronického onemocnění ledvin. Snížená funkce ledvin je také rizikovým faktorem pro kardiovaskulární onemocnění.

Jaké bude další sledování?

Po radikální nefrektomii pro karcinom ledviny váš lékař naplánuje pravidelné následné kontroly. Jak často jsou kontroly zapotřebí, závisí na klasifikaci odstraněného tumoru . Rutinní sledování trvá nejméně 5 let. Běžným vyšetřením při kontrolních návštěvách je CT břicha, ultrazvuk, rentgenový snímek plic a vyšetření moče a krve.

error: Content is protected !!