• Go to:

Erektilní dysfunkce (ED) je běžná porucha sexuální funkce mužů. Označuje neschopnost dosáhnout a udržet erekci umožňující uspokojivý pohlavní styk. Může k ní docházet pravidelně nebo příležitostně a to i bez zjevné příčiny. Někteří muži s ED nejsou vůbec schopni dostáhnout erekce.

ED není život ohrožující onemocnění, ale může mít negativní dopad na kvalitu Vašeho života i života Vašeho partnera/partnerky

Jak častá je ED?

ED je běžným jevem u mužů každého věku a etnika. Riziko vzniku ED stoupá s věkem.

Co je erekce?

Dosažení a udržení erekce je proces, který vyžaduje souhru tělesných, hormonálních a psychických pochodů. Penis tvoří měkká, houbovitá tkáň, která se během erekce plní krví a nabývá tím tak na velikosti a tuhosti. Kolem prostaty se nacházejí nervy, které vysílají signály k přívodným cévám penisu a ovlivňují tak přívod krve při erekci (Obr. 1). Tyto impulzy jsou kontrolovány mužským hormonem testosteronem.

Obr. 1: Anatomie penisu.
Obr. 1: Anatomie penisu.

Vyhledání pomoci

ED je velmi intimní problém. Větsina pacientů konzultuje své obtíže na více místech, žádají přátele o radu, obracejí se na internet, média, konzultují farmaceuta, psychologa, či navštíví lékaře.

Někteří muži si nechají svůj problém pro sebe a nevyhledají lékařskou péči, protože:

 • si myslí, že mají dostatečnou erekci a léčba není nutná
 • se domnívají, že mohou ukončit svůj pohlavní život a léčba tak není nutná
 • mají strach, že trpí nevyléčitelnou chorobou
 • se obávají špatné diagnózy
 • vhodná lékařská péče není dobře dostupná
 • mají špatné zkušenosti s předchozí zdravotní péčí
 • mají přátele či příbuzné, kteří mají špatné zkušenosti s léčbou stejného zdravotního problému
 • neznají možné léčebné metody
 • jsou ve finanční tísni
 • se cítí pro svůj věk nebo zdravotní stav izolovaně

Tyto zdánlivě přesvědčivé důvody by Vás neměly odradit od vyhledání odborné pomoci.

Zeptejte se svého lékaře

Jistě máte řadu otázek ohledně Vašeho zdravotního stavu. Tyto informace Evropské urologické společnosti určené pacientům mohou na část z nich odpovědět, ale Váš problém nevyřeší. Obraťte se na některého urologa nebo sexuologa ve Vašem okolí a nestyďte se situaci řešit.

Zeptejte se svého lékaře:

 • Proč se u mě vyvinuly tyto obtíže?
 • Co se stane v následujících měsících a rocích, pokud se nebudu léčit?
 • Co se stane v následujících měsících a rocích, pokud se rozhodnu svůj stav léčit?
 • Jaké jsou dostupné léčebné metody?
 • Kterou z léčebných metod byste mi doporučil?
 • Proč byste mi doporučil právě tuto metodu?
 • Co mohu očekávat od léčby?
 • Jaká jsou rizika a nežádoucí účinky léčby?
 • Vyléčím se?
 • Jak dlouho bude léčba trvat?

Tyto informace byly aktualizovány v lednu 2018.

Tyto informace připravila Evropská urologická společnost (European Association of Urology – EAU). Uvedené informace jsou v souladu s doporučeními Evropské urologické společnosti.

Tento překlad byl vypracován pod záštitou České urologické společnosti.

Přispěvovatelé:

 • Dr. Maarten Albersen – Leuven, Belgie
 • Dr. Eduardo García Cruz – Barceloně, Španělsko
 • Prof. Dr. Kostas Hatzimouratidis – Thessaloniki, Řecko
 • Dr. Markus Margreiter – Vídeň, Rakousko
 • Dr. Ege Can Serefoglu – Istanbul, Turecko
 • Prof. Chiara Simonelli – Římě, Itálie
 • Prof. Dr. Wolfgang Weidner – Giessen, Německor
error: Content is protected !!