• Go to:

Lékař vám může navrhnout účast v klinické studii. Jedná se o typ studie, kde jsou hodnoceny nové léky. Mohlo by se také jednat o studii zaměřenou na sekvenci a dávku stávajících léků.

Účast v klinické studii má několik výhod. Dává vám možnost být léčen léky, které nejsou v současné době široce dostupné. Tyto léky byly předem otestovány proti vzniku případných dalších nežádoucích účinků. Mohlo by se také stát, že se zúčastníte klinické studie k testování pořadí, v jakém mohou být užity různé léky nebo nové kombinace léků.

Váš lékař vám poskytne všechny informace, které můžete potřebovat před účastí ve studii. Vaše příznaky a celkový stav budou sledovány častěji a důkladněji než v průběhu běžné léčby.

Je důležité vědět, že můžete kdykoliv zastavit svou účast v klinické studii. Nebudete muset vysvětlovat své důvody.

error: Content is protected !!