• Go to:

Penilní implantát, nazývaný také penilní protézou, je pomůcka využívaná k léčbě těžké ED, která se během operace zavádí do topořivých těles penisu.

Kdy bych měl zvážit implantaci penilní protézy?

Penilní implantát je jednou z variant, jak léčit ED, pokud jste již zkoušel léčbu inhibitory fosfodiesterázy 5 či pomocí intrakavernozních injekcí a obě měly nedostatečný účinek. Lékař Vám může implantaci penilní protézy doporučit, pokud nemůžete PDE5I užívat nebo jste nebyl spokojen s předchozí léčbou. Pokud žádate trvalou léčbu ED, může pro Vás být penilní implantát dobrá volba.

Jak penilní implantát vlastně funguje?

Existují dva základní typy protéz: semirigidní (polotuhé) a nafukovací.

Semirigidní (polotuhé) protézy jsou tvořeny dvěma ohebnými částmi, které se implantují do topořivých těles penisu. Dle potřeby mohou být ohnuty do polohy umožňující pohlavní styk. Jejich nevýhodou je fakt, že penis je stále částečně tuhý, což se obtížně skrývá.

Nafukovací protézy jsou vyplněny tekutinou a skládají se ze dvou nafukovacích cylindrů uložených v topořivých tělesech penisu, ručně ovládané pumpy, obvykle uložené v šourku, a rezervoáru, kde se shromažďuje tekutina, pokud není navozena erekce penisu. Opětovným zmáčknutím pumpy dochází k přečerpání tekutiny ze zásobníku do cylindrů, poté je možno podobným způsobem tekutinu odčerpat z cylindrů zpět do rezervoáru (Obr. 1).

Vložení protézy si vyžaduje operaci. Nafukovací implantáty působí přirozeně, proto jejich obliba roste a jsou využívány stále častěji. V některých komplikovaných situacích je ale vhodnější semirigidní protéza, proto byste měl Vaši konkrétní situaci prodiskutovat přímo s urologem.

Obr. 1: Běžný typ nafukovací protézy.
Obr. 1: Běžný typ nafukovací protézy.

Jak se mám připravit na operaci?

Podrobnosti, jak se nejlépe připravit k operaci, Vám sdělí Váš ošetřující lékař. V rámci přípravy na celkovou anestezii nesmíte 6 hodin před výkonem jíst, pít ani kouřit. Zeptejte se svého lékaře, zda-li si můžete vzít své obvyklé léky. Některé léky je nutno před operací včas vysadit.

Jak probíhá implantace protézy?

Operace probíhá buď v celkové nebo svodné anestezii. Během anestezie provede operatér malý řez buď nad penisem nebo v místě mezi penisem a šourkem. Tímto řezem odhalí topořivá tělesa, která změří, aby mohl zvolit vhodnou délku protézy.

Po zavedení oba cylindrů protézy do topořivých těles operatér umístí zásobník za břišní stěnu a pumpu mezi varlata do šourku.

Na závěr jednotlivé složky implantátu propojí, zašije operační ránu, očistí ji a provede kompresivní bandáž penisu. Většina chirurgů ponechává implantát jeden den nafouknutý a někteří používají na 24 hodin drén. První den po operaci se odstraní močový katétr.

Kdy se vrátím do běžného života?

Před propuštěním do domácí péče je nutné odstranit kompresivní bandáž z penisu a vyfouknout čerstvě implantovanou protézu, to většinou proběhne již první den po operaci. I po dobu několik týdnů po operaci pak můžete pociťovat bolest a otok penisu i šourku. Bolesti lze předejít užitím analgetik, či přiložením studených obkladů na oteklá místa. Po dobu 2 až 3 dnů po výkonu může z operační rány přetrvávat mírná sekrece, kterou není nutné nijak ošetřovat. Většinou záhy sama ustoupí.

4 až 6 týdnů po operaci:

 • Nezvedejte předměty těžší než 5 kilogramů
 • Nejezděte na kole a šetřete se
 • Nechoďte do sauny a nejezděte do lázní
 • Konzultujte veškeré předepsané léky se svým lékařem

Lékař Vám určí termín kontroly, kdy poprvé aktivuje (nafoukne) protézu. To je ovšem možné až po ústupu otoku a úplném odeznění bolestí, tedy zhruba 4 až 6 týdnů po výkonu. Po této kontrole již nemusíte dále sexuálně abstinovat.

Svého urologa prosím upozorněte:

 • pokud máte výrazné otoky, které neustupují
 • pokud se Vám zhoršují bolesti
 • pokud pozorujete zarudnutí a citlivost v místě řezu
 • pokud máte horečku

Výhody penilního implantátu:

 • Nízké riziko mechanického selhání
 • Možnost diskrétní aktivace/nafouknutí implantátu
 • Nafukovací implantát lze lehce skrýt
 • Absence rizika vzniku priapismu
 • Nejpříznivější účinek ze všech dostupných léčebných metod
 • Nejuspokojivější metoda léčby ED dle pacientů, byli-li společně se svým partnerem/partnerkou předoperačně dostatečně informováni

Nevýhody penilního implantátu

 • Chirurgická léčba je nevratná
 • Úplná ztráta erekce při selhání implantátu a jeho nutném odstranění
 • Nízké riziko vzniku infekce
 • Nízké riziko selhání implantátu. Obecně mají nafukovací implantáty životnost 10 až 15 let, nicméně lze je nahradit, pokud mechanika selže
 • Velmi nízké riziko nekontrolovatelného pooperačního krvácení s nutností další operace
 • Velmi nízké riziko vzniku jizvy
 • Velmi nízké riziko eroze s následným odstraněním implantátu
 • Žalud během erekce zůstává ochablý
 • Penilní implantáty nezvětší ani neprodlouží ztracenou délku penisu, došlo-li k ní vlivem radikální prostatektomie, ozáření, stárnutí, či dlouhodobé ED
error: Content is protected !!