• Go to:

Zhoubné nádorové onemocnění ledvin znamená růst maligních buněk (nádoru) v ledvině. Odborným lékařským výrazem je pak renální karcinom. Nádor v ledvině může být také benigní.

Rakovina ledvin je obecný termín. Existuje mnoho variant nádorů ledvin a stádií onemocnění. Terapie závisí na specifických vlastnostech nádoru a odborných znalostech lékařského týmu.

Nádorové onemocnění ledvin představuje celosvětově přibližně 2 % všech onkologických diagnóz. V posledních dvaceti letech se sice mírně zvýšil počet případů nádorů ledvin v Evropě, avšak zároveň se ve většině oblastí zvýšila míra přežití. Vzhledem k častějšímu využití ultrazvukových a CT zobrazovacích metod je více nádorů ledvin diagnostikováno v časnějším stadiu.

U mužů je nádorové onemocnění ledvin diagnostikováno častěji než u žen. Většina lidí je v době diagnózy ve věku mezi 60 a 70 roky.

Jaká je funkce ledvin?

Ledviny jsou dva orgány ve tvaru fazole umístěné v zadní části trupu, které filtrují krev a produkují moč. Jsou důležité pro různé procesy v těle včetně regulace krevního tlaku, produkce krevních buněk a udržení zdravých kostí (Obr. č. 1).

Obr. 1: Ledvina a její okolní tkáň, žíly a tepny.
Obr. 1: Ledvina a její okolní tkáň, žíly a tepny.

Možnosti léčby

Pokud je u vás diagnostikováno lokalizované zhoubné onemocnění ledvin, váš lékař vám může doporučit jako terapii nádoru parciální nefrektomii, radikální nefrektomii, aktivní sledování, radiofrekvenční ablaci nebo kryoterapii. Každý z těchto zákroků má své výhody a nevýhody. Volba terapie závisí na vašem konkrétním případě.

Pokud je u vás diagnostikován lokálně-pokročilý karcinom ledviny, může vám lékař doporučit pro léčbu zhoubného nádorového onemocnění radikální nefrektomii nebo embolizaci. Každý zákrok má své výhody a nevýhody. Volba terapie závisí na vašem konkrétním případu.

Nádory ledvin se mohou šířit do ostatních orgánů nebo lymfatických uzlin. Toto se nazývá metastatickým onemocněním. U metastatického onemocnění se nádor ledviny označuje jako primární nádor a nádory v jiných orgánech se označují jako metastázy. Váš lékař vám může doporučit operační léčbu metastatického onemocnění, obvykle s kombinací antiangiogenní terapie, také známou jako cílená terapie. Ve vzácných případech je také užívána imunoterapie. Pro léčbu metastáz může být doporučena radioterapie.

Obecně platí, že metastatické onemocnění nelze vyléčit. Terapie metastatického onemocnění si klade za cíl redukovat velikost primárního tumoru a metastáz. To vám dává šanci žít déle a mít méně příznaků.

error: Content is protected !!