• Go to:

Co je to rakovina prostaty?

Jedná se o zhoubný nádor rostoucí v prostatě. Existuje několik stádií onemocnění. To, jak bude probíhat Vaše léčba, závisí na specifických rysech nádoru a na tom, jak jej vyhodnotí lékařský tým.

V tomto článku jsou shrnuty obecné informace o rakovině prostaty, diagnostice a různé možnosti léčby. Vaši vlastní situaci doporučujeme konzultovat s lékařem.

Většina karcinomů (zhoubných nádorů) prostaty se vyvíjí pomalu a nemá žádné příznaky. Rychle rostoucí karcinom je vzácnější. Riziko vzniku onemocnění pak narůstá s věkem. Průměrný věk pacientů se záchytem karcinomu prostaty je 69 let.

Díky pokrokům v diagnostice a díky delšímu přežívání populace je záchyt tohoto onemocnění vyšší. Karcinom prostaty je nejčastější malignitou (zhoubným nádorem) u mužů v Evropě. Míra přežití je zde však relativně vysoká a stále roste.

Stadia onemocnění

Existují různá stádia onemocnění. Pokud je nález omezen na prostatu a nešíří se do okolí, mluvíme o lokalizovaném karcinomu. U tzv. lokálně pokročilého nálezu se nádor šíří do tkání obklopujících prostatu, tedy do semenných váčků, hrdla močového měchýře nebo místních lymfatických uzlin. Pokud se nádor rozšířil do vzdálených uzlin nebo jiných orgánů, mluvíme o metastatickém postižení.

Role hormonů v růstu karcinomu prostaty

Rakovina vznikne, pokud buňky začnou růst rychleji, než je normální. Růst nádoru je pak spojen s účinkem mužských pohlavních hormonů, tedy androgenů. Nejvýznamnějším androgenem je hormon testosteron. Mužské pohlavní hormony jsou téměř výlučně produkovány varlaty.

Informace byly aktualizovány v lednu 2018.

Tyto informace byly připraveny Evropskou urologickou společností (EAU).

Autoři:

 • Dr. Roderick van den Bergh – Utrecht, Nizozemí
 • Prof. Dr. Zoran Culig – Innsbruck, Rakousko
 • Prof. Dr. Louis Denis – Antverp, Belgie
 • Prof. Bob Djavan – Vídeň, -Rakousko
 • Mr. Enzo Federico – Trieste, Itálie
 • Mr. Günter Feick – Pohlheim, Německo
 • Dr. Pirus Ghadjar – Berlín, Německo
 • Dr. Alexander Kretschmer – Mnichov, Německo
 • Prof. Dr. Feliksas Jankevičius – Vilnius, Litevsko
 • Prof. Dr. Nicolas Mottet – Saint-Étienne, Francie
 • Dr. Bernardo Rocco – Milán, Itálie
 • Ms. Maria Russo – Orbassano, Itálie
error: Content is protected !!