• Go to:

Ke zjištění příčiny vašich obtíží provede lékař několik vyšetření. Tento proces se odborně nazývá stanovení diagnózy. Příznaky OAB se mohou vyskytovat i při některých jiných onemocněních. Je proto důležité vyloučit jiné možné příčiny – například infekci močových cest, cukrovku a další.

Základem vyšetřovacího procesu je pečlivé odebrání anamnézy a fyzikální vyšetření pacienta. Pokud je to nutné, provede lékař další vyšetření.

Anamnéza je soubor informací sloužící lékaři ke zhodnocení vašeho zdravotního stavu a obtíží. Lékař se vás bude ptát na prodělaná onemocnění i na současné obtíže. Můžete pomoct tím, že si připravíte odpovědi k následujícím bodům:

  • Přesný popis vašich současných obtíží
  • Délka trvání vašich současných obtíží
  • Seznam léků, které nyní užíváte
  • Informace o předchozích operačních výkonech
  • Informace o onemocnění, se kterými se léčíte nebo jste se léčili
  • Informace ohledně vašeho životního stylu (pohybová aktivita, kouření, konzumace alkoholu, dietní návyky)

Fyzikální vyšetření

Váš lékař proveden základní fyzikální vyšetření se zaměřením na:

  • břicho
  • genitál
  • orientační neurologické vyšetření – vyšetření míšních nervů

Vyšetření moči

Budete muset odevzdat vzorek moči k analýze. Vyšetření může ukázat přítomnost bílých krvinek (značící infekci), červených krvinek (krve) či cukru v moči.

Mikční deník

Lékař vás může požádat o vedení mikčního deníku. Zde si budete zapisovat, jaké množství tekutin vypijete, jak často chodíte močit a jaký objem moči vyprodukujete. V případě úniků moči je budete zaznamenávat. Mikční deník je užitečný k lepšímu zhodnocení a porozumění vašim obtížím. Zde si můžete mikční deník vytisknout.

Uroflowmetrie

Uroflowmetrie je jednoduché neinvazivní vyšetření k měření síly proudu moči. Vymočíte se do sběrné nádoby přístroje, který je jmenuje uroflowmetr (Obr. 1). Získané údaje z tohoto vyšetření mohou například ukázat na přítomnost obstrukce (překážky) toku moči ven z měchýře.

Obr. 2: Běžný typ uroflowmetru pro muže a ženy.
Obr. 2: Běžný typ uroflowmetru pro muže a ženy.

Zobrazení močového měchýře

Ultrazvuk je základním zobrazovacím vyšetřením, které využívá vysokofrekenční zvuky k vytvoření obrazu močového měchýře.

Pomocí ultrazvuku může lékař zobrazit, jaké množství moči zůstává po vymočení v močovém měchýři. Tato informace pomůže při rozhodování, zda nejsou vaše obtíže způsobeny zadržením moči (retencí).

Vyšetření močového měchýře

Pokud vyšetření moči prokáže přítomnost krve je nutné dovyšetření močového měchýře. Pomocí speciálního endoskopického přístroje – cystoskopu – zavedeného přes močovou trubici může lékař prohlédnout dutinu močového měchýře. Toto vyšetření se provádí v místním znecitlivění (lokální anestezii).

Urodynamika

Urodynamické vyšetření slouží k získání informací o funkci močového měchýře při jeho plnění a vyprazdňování. Při tomto vyšetření lékař zavede cévku do močového měchýře a do konečníku, pomocí kterých se měří tlak v močovém měchýři a nitrobřišní tlak.

error: Content is protected !!