• Go to:

Rakovina prostaty je zhoubné nádorové onemocnění prostaty. Jedná se o nejčastější formu rakoviny u starších mužů. Existují různé možnosti léčby lokalizované formy rakoviny prostaty. Nejčastější jsou radikální prostatektomie a radiační terapie. Oba tyto přístupy mohou ovlivnit sexuální zdraví a po jejich léčbě muži často trpí erektilní dysfunkcí (ED).

Proč je léčba rakoviny prostaty spojena s ED?

Prostata přiléhá na spodní stěnu močového měchýře a je obklopena nervy a cévami, které jsou důležité pro dosažení normálního průběhu erekce. Nalezení jejich přesné polohy a snaha, jak předejít jejich poranění během operace či ozáření, jsou předmětem mnoha studií a výzkumných prací.

Radikální prostatektomie

Radikální prostatektomie je operační výkon, při kterém je odstraněna prostata s přilehlými tkáněmi. Pokud je nádor omezen pouze na tkáň prostaty, je snahou operatéra neporanit přívodné nervy penisu. Toto označujeme jako nervy šetřící výkon. I přes úspěšně provedený nervy šetřící výkon může dojít po radikální prostatektomii dočasně k ED, protože i nepatrná peroperační poranění ovlivňují velmi citlivou nervovou tkáň. V takovém případě přestanou nervy vést impulzy k cévám penisu, které jsou nepostradatelné pro erekci. Rekonvalescence může v takové situaci trvat až dva roky.

Během operace mohou být rovněž poraněny cévy zásobující penis. To může mít za následek nedostatečný průtok krve penisem, což vede k jeho poškození. Povaha tohoto zranění snižuje šance na plné zotavení.

V některých případech není možné nervy šetřící radikální prostatektomii provést, protože nádor se již rozšířil i na okolní tkáně. Obnovení erekce po takovém výkonu, kdy jsou poškozeny přívodné nervy, je již velmi nepravděpodobné, ne však úplně nemožné. Všechny alternativy si prodiskutujte s Vaším ošetřujícím lékařem.

Radiační terapie

Radiační terapie využívá záření k usmrcení zhoubných nádorových buněk. Toho lze dosáhnout vnějším ozářením, či umístněním zdroje záření přímo do tkáně prostaty. Záření však můžezničit i zdravé buňky a poškodit tak přívodné penilní nervy a cévy, které se nachází kolem tkáně prostaty. I přes technický pokrok a zdokonalení paprsků záření existuje riziko vzniku ED po ozařování.

Erekce po ukončení léčby

Riziko vzniku ED po léčbě rakoviny prostaty zavisí na operačním přístupu a technice nebo na typu záření. Další faktory zahrnují:

  • Váš věk
  • Tělesnou konstituci
  • Charakter onemocnění
  • Sexuálním zdraví před zahájením léčby

K získání dalších informací o možnostech léčby si prostudujte kapitolu Léčba ED.

error: Content is protected !!