LHRH antagonisté

Léky užívané v léčbě nádoru prostaty k zastavení tvorby testosteronu ve varlatech (účinek je obdobný jako u LHRH agonistů – viz výše).

error: Content is protected !!