• Go to:

Chirurgický zákrok, kdy není nutné provádět řez do těla. K dosažení části těla, kterou je třeba léčit, se používá endoskop, zavedený přes močovou trubici (viz také endoskop).

error: Content is protected !!