Otevřená operace

Chirurgický zákrok, při kterém chirurg provádí řez kůží a tkáněmi k přímému přístupu ke strukturám nebo orgánům.

error: Content is protected !!