• Go to:

Imunoterapie je druhem farmakoterapie, která posiluje imunitní systém v boji proti nádorovým buňkám. Tato terapie se užívá pouze ve zvláštních případech. Pokud je váš celkový stav dobrý a pokud máte v plicích malé množství metastáz, může lékař tuto terapii doporučit.

K terapii metastatického karcinomu ledvin se používají dva různé druhy imunoterapie:

  • Interferon-alpha (INF-α)
  • Interleukin-2 (IL-2)

Váš lékař může doporučit terapii interferonem–alfa, pokud podtypem tumoru je světlobuněčný renální karcinom a nádor se rozšířil pouze na plíce. Interferon je obvykle kombinován s antiangiogenním léčivem bevacizumab. Aplikuje se pod kůži. Lékař s vámi projedná plán léčby. Pokud lékař doporučí interleukin-2, budete muset být po dobu terapie hospitalizováni z důvodu nežádoucích účinků.

Interferon-alfa může způsobovat závažné nežádoucí účinky. Mezi nejčastější patří únava a příznaky podobné chřipce jako horečka a zimnice, bolesti hlavy, svalů a kloubů. Téměř každý podstoupivší imunoterapii má zpočátku tyto vedlejší účinky. Obvykle se to zlepší v průběhu terapie. Tyto příznaky se objeví 2 až 4 hodiny po injekci a trvají asi 12 hodin. Paracetamol může pomoci tyto příznaky zmírnit.

Imunoterapie může způsobovat dočasný pokles počtu červených a bílých krvinek nebo krevních destiček. Pokles počtu bílých krvinek může zvýšit riziko infekce. Nižší hladina červených krvinek může vést k únavě a dušnosti. Pokud bude hladina příliš nízká, můžete potřebovat krevní transfuzi. Pokles krevních destiček způsobuje krvácení z nosu, dásní po čištění zubů nebo množství malých červených skvrn nebo modřin na pažích a nohách, známé jako petechie. Také se může objevit svědění, suchá kůže nebo vyrážka.

Měli byste kontaktovat váš lékařský tým, pokud máte některý z těchto nežádoucích účinků. Váš lékař bude pravidelně kontrolovat váš krevní obraz.

Další příznaky zahrnují nauzeu, zvracení, průjem, ztrátu chuti k jídlu a chuťové změny nebo kovovou chuť v ústech. Mohla by se také vyskytnout bolest v krku nebo při polykání. Protože tyto příznaky mohou vést k dehydrataci, ztrátě hmotnosti nebo malnutrici, ujistěte se, že o tom váš lékař nebo zdravotní sestra vědí.

V průběhu terapie můžete pociťovat depresi, úzkost nebo mít potíže se spánkem. Tyto pocity mohou být nežádoucím účinkem imunoterapie, ale mohou být také reakcí na vaši diagnózu. Můžete požádat váš lékařský tým o psychologickou pomoc, pokud cítíte, že si musíte s někým promluvit.

error: Content is protected !!