• Go to:

Byl vám diagnostikován kámen v ledvině a/nebo v močovodu. Tento informační materiál popisuje různé léčebné možnosti, které můžete konzultovat s vaším lékařem. Společně se pak můžete rozhodnout, jaká metoda je pro vás vhodná.

Faktory, které ovlivňují rozhodování, zahrnují:

 • vaše příznaky
 • vlastnosti kamene
 • vaši anamnézu (zdravotní stav)
 • dostupnost léčebné metody dle vašeho zdravotnického zařízení a odbornosti lékaře
 • vaše osobní preference a hodnoty

Ne všechny kameny vyžadují léčbu. Potřebujete léčbu, pokud vám kámen působí potíže a neodejde samovolně s močí. Váš lékař může léčbu rovněž doporučit, pokud předpokládá již dříve existující zdravotní obtíže. Existují různé léčebné metody pro naléhavé a neakutní stavy.

Pokud máte kámen v ledvině nebo v močovodu, který vám nepůsobí obtíže, léčbu obvykle nepodstupujete. Váš lékař vám stanoví plán pravidelných návštěv k ujištění, že se váš stav nezhoršil.

Pokud je pravděpodobné, že kámen odejde spolu s močí, váš lékař vám předepíše léky, které tento proces usnadní. To nazýváme konzervativní léčba.

Pokud se váš kámen zvětšuje anebo způsobuje častou a silnou bolesti, podstoupíte aktivní léčbu.

Většina kamenů v ledvině nebo močovodu opustí vaše tělo při močení. Průchod kamene trvá určitou dobu v závislosti na velikosti a umístění kamene. Můžete trpět ledvinovou kolikou, když se kámen posouvá.

Obecně mějte na paměti:

 • čím blíže je kámen močovému měchýři, tím větší je šance na jeho průchod
 • čím větší je kámen, tím menší je šance na jeho průchod

Jsou dvě nejčastější metody konzervativního postupu: Vypuzování kamenů léky (expulzivní léčba) a rozpouštění kamenů z kyseliny močové. V obou případech dostanete od svého lékaře léky.

Aktivní léčba kamene

Existují 3 běžné způsoby odstranění kamene: litotrypse rázovou vlnou (SWL), ureteroskopie (URS) a perkutánní nefrolitotomie (PNL). Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody.

Je důležité mluvit o svých potížích a výsledcích vyšetření se svým lékařem a najít pro vás nejúčinnější způsob léčby. Podle toho, zda je kámen v ledvině nebo v močovodu, může lékař doporučit různé léčebné metody.

Kameny ledviny a močovou by měly být léčeny, pokud způsobují potíže. Pokud nemáte potíže, můžete i přesto být léčen v případě, že:

 • kámen se zvětšuje
 • jste ve vysokém riziku tvorby dalšího kamene
 • máte infekci
 • váš kámen je příliš velký
 • upřednostňujete aktivní léčbu

Váš lékař doporučí odstranění kamene v močovodu, když:

 • se zdá být příliš velký pro odchod spolu s močí
 • trpíte bolestí i přesto, že užíváte léky
 • vaše ledviny přestaly nebo mohou přestat fungovat správně
error: Content is protected !!