• Go to:

Lokálně-pokročilým karcinomem ledviny se nazývá tumor, který se rozšířil do/mimo krevní cévy, tkáň, orgány nebo lymfatické uzliny v okolí ledviny. Jedná se o stádium III (stadium III) nebo IV v závislosti na tom, jak daleko mimo ledviny se tumor šíří (Obr. 1 a 2).

Pokud je u vás diagnostikován lokálně-pokročilý karcinom ledviny, může vám lékař doporučit pro léčbu zhoubného nádorového onemocnění radikální nefrektomii nebo embolizaci. Každý zákrok má své výhody a nevýhody. Volba terapie závisí na vašem konkrétním případu.

Tato část popisuje různé možnosti terapie, o kterých byste se měli poradit se svým lékařem.

Toto je obecné sdělení, které není specifikováno pro vaše konkrétní potřeby. Mějte na paměti, že se situace může lišit v různých zemích.

Obr. 1: Stage III – nádory se rozšířily do renální žíly, tukové tkáně sousedící s ledvinou (perirenálního tuku) nebo do vena cava.
Obr. 1: Stage III – nádory se rozšířily do renální žíly, tukové tkáně sousedící s ledvinou (perirenálního tuku) nebo do vena cava.
Obr. 2: Stage IV – nádory se rozšířily dále mimo ledvinu, za renální fascii a do nadledviny. V tomto stádiu někdy dojde ke zvětšení jedné či více lymfatických uzlin.
Obr. 2: Stage IV – nádory se rozšířily dále mimo ledvinu, za renální fascii a do nadledviny. V tomto stádiu někdy dojde ke zvětšení jedné či více lymfatických uzlin.

Možnosti terapie

Nejběžnějším přístupem k léčbě lokálně-pokročilého karcinomu ledviny je chirurgické odstranění ledviny obsahující tumor.

Lokálně-pokročilý karcinom ledviny může být léčen zákrokem nazývaným radikální nefrektomie. To znamená, že ledvina, kde se nachází tumor a okolní tkáň, jsou odstraněny. Radikální nefrektomie může být provedena otevřenou nebo laparoskopickou operací. Pokud není operační řešení možné nebo je riskantní, může lékař doporučit embolizaci.

Toto jsou některá témata, o kterých byste se měli poradit se svým lékařem při plánovaní léčebného postupu:

 • Vaše anamnéza
 • Pokud jsou nějaké jiné případy zhoubného nádoru ledvin ve vaší rodině
 • Vaše renální funkce
 • Co je třeba zvážit, pokud máte jen jednu ledvinu
 • Zda máte jeden nebo více nádorů v jedné nebo v obou ledvinách
 • Druh léčby dostupný ve vaší nemocnici
 • Odbornost lékaře. Zeptejte se svého lékaře na jeho/její zkušenosti s doporučenou možností léčby
 • Vaše osobní preference a hodnoty
 • Pomoc v průběhu léčby a po ní

Sledování

Po výkonu se budete setkávat se svým lékařem. Při této návštěvě budete konzultovat výsledky zákroku a následného sledování. Zeptáte-li se na další plán, zjistíte, jak často budete muset lékaře navštívit.

Před kontrolou si sepište případné otázky. Příklady otázek, na které se můžete zeptat?

 • Je rakovina vyléčena?
 • Potřebuji další terapii? Pokud ano, jaké možnosti mám?
 • Jaká jsou rizika návratu rakoviny?
 • Jaký bude mít terapie a rakovina ledvin vliv na kvalitu mého života?
 • Jaké druhy vyšetření musím mít před plánovanou kontrolou?
error: Content is protected !!